جستجوی قیمت خودرو

کاراپ ،سایت تخصصی در زمینه قیمت انواع خودرو از جمله قیمت روز خودرو،قیمت خودرو کارکرده،قیمت خودرو صفر،قیمت خودرو اقساطی،قیمت خودرو دست دوم و قیمت ماشین می باشد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو تندر پیکاپ

1397 90/4 میلیون 90,400,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1397 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1393 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1394 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1395 79 میلیون 79,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1396 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1397 109/5 میلیون 109,500,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 129 میلیون 129,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 135 میلیون 135,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1397 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1396 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1396 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2018 520 میلیون 520,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2018 540 میلیون 540,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E2

2017 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2017 480 میلیون 480,000,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2017 510 میلیون 510,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1385 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1395 192 میلیون 192,000,000 بیشتر

هیوندای النترا

2014 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

پژو پارس معمولی داشبورد جدید

1395 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1387 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

پژو 206 اس دی V1

1385 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

پژو پارس Tu5-LX

1393 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1388 47/1 میلیون 47,100,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1387 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1388 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

1388 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1388 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1389 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

1389 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E2

1389 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1389 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1390 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

1390 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E2

1390 117 میلیون 117,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1390 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1391 147 میلیون 147,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

1391 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E2

1391 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1391 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1392 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E2

1392 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E2

1393 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1389 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

پژو پارس معمولی

1390 51 میلیون 51,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E0

1386 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1390 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

پژو 206 تیپ 2

1390 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

پژو پارس معمولی

1391 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

پژو 405 GLX

1384 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پژو پارس معمولی

1392 56/5 میلیون 56,500,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1392 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

پژو 405 GLX

1393 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد