جستجوی قیمت خودرو

کاراپ ،سایت تخصصی در زمینه قیمت انواع خودرو از جمله قیمت روز خودرو،قیمت خودرو کارکرده،قیمت خودرو صفر،قیمت خودرو اقساطی،قیمت خودرو دست دوم و قیمت ماشین می باشد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دوو ماتیز

1380 11/5 میلیون 11,500,000 بیشتر

دوو ماتیز

1381 12/4 میلیون 12,400,000 بیشتر

دوو ماتیز

1382 13/3 میلیون 13,300,000 بیشتر

دوو ماتیز

1383 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

دوو ماتیز

1384 16 میلیون 16,000,000 بیشتر

دوو سیلو

1380 18/7 میلیون 18,700,000 بیشتر

دوو سیلو

1381 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

دوو سیلو

1382 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

دوو سیلو

1383 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

دوو سیلو

1384 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

دوو ریسر

1993 10/5 میلیون 10,500,000 بیشتر

دوو ریسر

1994 11/5 میلیون 11,500,000 بیشتر

دوو اسپرو

1992 11 میلیون 11,000,000 بیشتر

دوو اسپرو

1993 12 میلیون 12,000,000 بیشتر

دوو اسپرو

1994 13 میلیون 13,000,000 بیشتر

دوو اسپرو

1995 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 137/3 میلیون 137,300,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1396 131/6 میلیون 131,600,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 123/2 میلیون 123,200,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 129 میلیون 129,000,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 117/5 میلیون 117,500,000 بیشتر

دنا معمولی

1397 104 میلیون 104,000,000 بیشتر

دنا معمولی

1397 109 میلیون 109,000,000 بیشتر

دنا معمولی

1396 99/1 میلیون 99,100,000 بیشتر

دنا معمولی

1393 82/5 میلیون 82,500,000 بیشتر

دنا معمولی

1394 86/8 میلیون 86,800,000 بیشتر

دنا معمولی

1395 91/8 میلیون 91,800,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1397 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1397 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 لاکچری

1396 243 میلیون 243,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1396 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 123/6 میلیون 123,600,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 160/4 میلیون 160,400,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 193 میلیون 193,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 142/1 میلیون 142,100,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 131/9 میلیون 131,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 116/5 میلیون 116,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 131/9 میلیون 131,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 124/8 میلیون 124,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 123/8 میلیون 123,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 152/3 میلیون 152,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1396 162/7 میلیون 162,700,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

1395 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1395 152/6 میلیون 152,600,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 189/3 میلیون 189,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 229 میلیون 229,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1396 180/1 میلیون 180,100,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1395 169/9 میلیون 169,900,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1395 178/1 میلیون 178,100,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1396 187/2 میلیون 187,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد