رنو تندر پلاس صفر ، رنو تندر پلاس کارکرده ، رنو تندر پلاس 95 ، رنو تندر پلاس مدل ، رنو تندر پلاس دست دوم ، رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 164/3 میلیون 164,300,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 149 میلیون 149,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 173 میلیون 173,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 134/4 میلیون 134,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 154/4 میلیون 154,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 145/2 میلیون 145,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.