Loading

رنو تندر پلاس ، رنو تندر پلاس صفر و کارکرده ، رنو تندر پلاس مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو رنو تندر پلاس

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 21 هزارکیلومتر 182/4 میلیون 182,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 21 هزارکیلومتر 219/9 میلیون 219,900,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 192 میلیون 192,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 234 میلیون 234,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 41 هزارکیلومتر 171/4 میلیون 171,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 197/9 میلیون 197,900,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 159/4 میلیون 159,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 180/1 میلیون 180,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس