قیمت رنو تندر پلاس صفر ، قیمت رنو تندر پلاس کارکرده ، قیمت رنو تندر پلاس 95 ، قیمت رنو تندر پلاس مدل ، قیمت رنو تندر پلاس دست دوم ، قیمت رنو تندر پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1396 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 159/5 میلیون 159,500,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 158/6 میلیون 158,600,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1398 147 میلیون 147,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1398 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1397 135/5 میلیون 135,500,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 155/5 میلیون 155,500,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1396 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1396 142/8 میلیون 142,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.