Loading

رنو تندر پلاس ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Renault Tondar Plus ،

قیمت خودرو رنو تندر پلاس

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 31 هزارکیلومتر 351/4 میلیون 351,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 31 هزارکیلومتر 457/2 میلیون 457,200,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 385 میلیون 385,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 510 میلیون 510,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 51 هزارکیلومتر 323/3 میلیون 323,300,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 51 هزارکیلومتر 411/4 میلیون 411,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1396 71 هزارکیلومتر 297/4 میلیون 297,400,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1396 71 هزارکیلومتر 370/3 میلیون 370,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رنو تندر پلاس

ارتباط باکارشناس