اطلاعات فردی
تصاویر خودرو
  • انتخاب عکس برای آگهی باعث بیشتر دیده شدن آن می‌شود
  • حداکثر میتوانید 4 تصویر را انتخاب نمایید
اطلاعات عمومی خودرو
خودرو صفر کیلومتر است؟
اطلاعات تخصصی خودرو
بدون رنگ
رنگ و آبرنگ دارد
قسمتی از درب
قسمتی از گلگیر
قسمتی از کاپوت
قسمتی از درب صندوق
یک گلگیر
دوگلگیر
سه گلگیر
چهار گلگیر
یک درب
دو درب
سه درب
چهار درب
سقف
کاپوت
درب صندوق
کلاف /پایه
چند کف دست
یک کف دست
سرقلم و خشگیری دارد
اسید پاشی دارد
آفتاب سوختگی دارد
بدنه چپ
بدنه راست
دور رنگ غیر از سقف
تمام رنگ
تمام رنگ و چپی
چپی
نصف اتاق تعویض می باشد
اتاق تعویض می باشد
نامشخص


قوانین و مقررات سایت را مطالعه کردم و قبول دارم