در حال حاضر خرید و یا فروش خودرو برای شهرهای تهران و مشهد فعال می باشد

تخصص کاراپ کارشناسی بدنه و قیمت خودرو می باشد، با اعتماد به ما شما می توانید مناسبترین و سالم ترین خودرو را براساس بودجه خود خریداری نمایید.

ما خودرو شما را بدون واسطه و به قیمت مناسب برایتان می فروشیم

درخواست خرید یا فروش خودرو برای شما

انصراف

پس از ثبت درخواست شما، تیم خرید و فروش کاراپ در روزهای کاری با شما تماس می گیرند.

در حال حاضر خرید و یا فروش خودرو برای شهرهای تهران و مشهد فعال می باشد

ارتباط با ما