Loading

رنو ساندرو استپ وی ، رنو ساندرو استپ وی صفر و کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو رنو ساندرو استپ وی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 260 میلیون 260,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 21 هزارکیلومتر 236/6 میلیون 236,600,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 200/2 میلیون 200,200,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 173/2 میلیون 173,200,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 81 هزارکیلومتر 162/8 میلیون 162,800,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1395 81 هزارکیلومتر 186/2 میلیون 186,200,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 217/6 میلیون 217,600,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 41 هزارکیلومتر 186/2 میلیون 186,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس