رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1397 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1398 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1398 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 177/3 میلیون 177,300,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1396 153/8 میلیون 153,800,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1395 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1395 165/1 میلیون 165,100,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1397 192/9 میلیون 192,900,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1397 167/2 میلیون 167,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.