رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1398 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1398 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 169/2 میلیون 169,200,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1396 139/6 میلیون 139,600,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1395 129/8 میلیون 129,800,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1395 157/4 میلیون 157,400,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1397 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1397 151/8 میلیون 151,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.