رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1398 207 میلیون 207,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 174/8 میلیون 174,800,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1396 149/6 میلیون 149,600,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1395 139/1 میلیون 139,100,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1395 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1397 190/2 میلیون 190,200,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1397 162/7 میلیون 162,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.