قیمت جک صفر ، قیمت جک کارکرده ، قیمت جک 95 ، قیمت جک مدل ، قیمت جک دست دوم ، قیمت جک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

جک جی 4

1398 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

جک S3

1398 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1391 58/8 میلیون 58,800,000 بیشتر

جک جی 3

1392 63/4 میلیون 63,400,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1397 258 میلیون 258,000,000 بیشتر

جک جی 4

1397 116/2 میلیون 116,200,000 بیشتر

جک S3

1396 163/2 میلیون 163,200,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1396 112 میلیون 112,000,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1394 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

جک جی 3

1391 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1395 183/1 میلیون 183,100,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1393 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

جک جی 3

1393 66/2 میلیون 66,200,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1398 269 میلیون 269,000,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1396 194 میلیون 194,000,000 بیشتر

جک جی 4

1397 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

جک S3

1397 168/2 میلیون 168,200,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1392 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1393 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

جک جی 3

1392 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1394 172/9 میلیون 172,900,000 بیشتر

جک S3

1397 179 میلیون 179,000,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1393 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1392 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

جک جی 3

1394 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1397 241/4 میلیون 241,400,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1394 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

جک جی 3 هاچ بک

1391 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

جک جی 3

1393 68 میلیون 68,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1397 258 میلیون 258,000,000 بیشتر

جک جی 5 1500

1395 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1396 224 میلیون 224,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

جک S5 دنده ای

1396 198/3 میلیون 198,300,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1395 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

جک S5 اتوماتیک

1395 213/9 میلیون 213,900,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1393 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1392 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

جک جی 5 1800

1396 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.