جستجوی قیمت خودرو

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 173 میلیون 173,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 282/2 میلیون 282,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 146/3 میلیون 146,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 181/8 میلیون 181,800,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 188/6 میلیون 188,600,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 220/6 میلیون 220,600,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 268/4 میلیون 268,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 256/7 میلیون 256,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 248/2 میلیون 248,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 238/7 میلیون 238,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 230/2 میلیون 230,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 195/1 میلیون 195,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 173/7 میلیون 173,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد