هایما صفر ، هایما کارکرده ، هایما 95 ، هایما مدل ، هایما دست دوم ، هایما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هایما S5

1397 246/5 میلیون 246,500,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1394 188/6 میلیون 188,600,000 بیشتر

هایما S7 دنده ای

1395 174/9 میلیون 174,900,000 بیشتر

هایما S5

1398 268 میلیون 268,000,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1396 248/1 میلیون 248,100,000 بیشتر

هایما S7 دنده ای

1396 188/1 میلیون 188,100,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1396 218/1 میلیون 218,100,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1395 202/8 میلیون 202,800,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1398 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1397 266/8 میلیون 266,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو هایما