جستجوی قیمت خودرو

قیمت ام وی ام صفر ، قیمت ام وی ام کارکرده ، قیمت ام وی ام 95 ، قیمت ام وی ام مدل ، قیمت ام وی ام دست دوم ، قیمت ام وی ام نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام 530

1391 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1395 72 میلیون 72,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 158 میلیون 158,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1390 65/5 میلیون 65,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1394 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1392 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1391 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1394 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1395 58/5 میلیون 58,500,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1396 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1397 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S اسپورت

1395 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1396 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1396 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1393 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1393 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1394 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1394 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید دنده ای

1395 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 جدید اتوماتیک

1395 117 میلیون 117,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1396 134 میلیون 134,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1396 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1397 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1397 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1397 139 میلیون 139,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1397 157 میلیون 157,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1394 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1395 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1396 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1393 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1393 54 میلیون 54,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1394 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1395 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار جدید

1396 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1396 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 117 میلیون 117,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1397 129 میلیون 129,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1397 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S

1395 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S

1396 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

ام وی ام X33 S

1397 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1389 60/9 میلیون 60,900,000 بیشتر

ام وی ام X33

1390 65/4 میلیون 65,400,000 بیشتر

ام وی ام X33

1391 70/4 میلیون 70,400,000 بیشتر

ام وی ام X33

1392 74/2 میلیون 74,200,000 بیشتر

ام وی ام X33

1393 79/9 میلیون 79,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد