قیمت ام وی ام صفر ، قیمت ام وی ام کارکرده ، قیمت ام وی ام 95 ، قیمت ام وی ام مدل ، قیمت ام وی ام دست دوم ، قیمت ام وی ام نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام 530

1395 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1394 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1394 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1392 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 دنده ای

1396 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 اتوماتیک

1396 109 میلیون 109,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک جدید

1396 76/8 میلیون 76,800,000 بیشتر

ام وی ام X22 اتوماتیک

1396 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1392 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1392 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

ام وی ام X33

1391 81/7 میلیون 81,700,000 بیشتر

ام وی ام X33

1392 85/6 میلیون 85,600,000 بیشتر

ام وی ام X33

1393 91/4 میلیون 91,400,000 بیشتر

ام وی ام X33

1389 72/1 میلیون 72,100,000 بیشتر

ام وی ام X33

1390 77/4 میلیون 77,400,000 بیشتر

ام وی ام 550 اتوماتیک

1395 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1396 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1396 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 اتوماتیک

1396 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1394 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 اتوماتیک

1394 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

ام وی ام 550 دنده ای

1395 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1393 69 میلیون 69,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1394 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1389 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1395 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1390 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1391 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

ام وی ام 530

1392 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1398 116 میلیون 116,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1396 84 میلیون 84,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت

1397 91/5 میلیون 91,500,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1395 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری

1396 79 میلیون 79,000,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1391 55/2 میلیون 55,200,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1392 58/3 میلیون 58,300,000 بیشتر

ام وی ام 315 هاچ بک

1393 61/5 میلیون 61,500,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار

1391 53/7 میلیون 53,700,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار

1392 56/8 میلیون 56,800,000 بیشتر

ام وی ام 315 صندوق دار

1393 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس فول

1396 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس فول

1397 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول

1394 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس فول

1394 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول

1395 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس فول

1395 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول

1396 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1393 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1394 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1395 36/5 میلیون 36,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1389 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1390 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1391 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

ام وی ام 110 چهار سیلندر

1392 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1385 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

ام وی ام 110 سه سیلندر

1388 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.