قیمت ام وی ام

، صفر و کارکرده ،Mvm ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،ام وی ام

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1399

ام وی ام،X33 S اسپورت

99 510 میلیون 510,000,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1397

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

97 56 هزارکیلومتر 128/6 میلیون 128,600,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس مدل 1399

ام وی ام،315 هاچ بک پلاس

99 360 میلیون 360,000,000 جزئیات
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت مدل 1399

ام وی ام،X55،اکسلنت اسپورت

99 780 میلیون 780,000,000 جزئیات
ام وی ام X55 اکسلنت مدل 1399

ام وی ام،X55،اکسلنت

99 745 میلیون 745,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1398

ام وی ام،X22،دنده ای

98 36 هزارکیلومتر 310/8 میلیون 310,800,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1398

ام وی ام،X22،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 378/1 میلیون 378,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1398

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

98 36 هزارکیلومتر 328/5 میلیون 328,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1398

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 391 میلیون 391,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1398

ام وی ام،X33 S اسپورت

98 36 هزارکیلومتر 441/6 میلیون 441,600,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1398

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

98 36 هزارکیلومتر 223 میلیون 223,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1384

ام وی ام،110 سه سیلندر

84 316 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1385

ام وی ام،110 سه سیلندر

85 296 هزارکیلومتر 48 میلیون 48,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1386

ام وی ام،110 سه سیلندر

86 276 هزارکیلومتر 50/5 میلیون 50,500,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1387

ام وی ام،110 سه سیلندر

87 256 هزارکیلومتر 53/2 میلیون 53,200,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 سه سیلندر

88 236 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 سه سیلندر

90 196 هزارکیلومتر 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 سه سیلندر

91 176 هزارکیلومتر 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 سه سیلندر

92 156 هزارکیلومتر 68/7 میلیون 68,700,000 جزئیات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 سه سیلندر

89 216 هزارکیلومتر 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات
ام وی ام X33 مدل 1391

ام وی ام،X33

91 176 هزارکیلومتر 191/1 میلیون 191,100,000 جزئیات
ام وی ام X33 مدل 1392

ام وی ام،X33

92 156 هزارکیلومتر 202/2 میلیون 202,200,000 جزئیات
ام وی ام X33 مدل 1393

ام وی ام،X33

93 136 هزارکیلومتر 215/2 میلیون 215,200,000 جزئیات
ام وی ام X33 مدل 1389

ام وی ام،X33

89 216 هزارکیلومتر 170/7 میلیون 170,700,000 جزئیات
ام وی ام X33 مدل 1390

ام وی ام،X33

90 196 هزارکیلومتر 180/6 میلیون 180,600,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1395

ام وی ام،550،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 224/3 میلیون 224,300,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1396

ام وی ام،550،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 211/8 میلیون 211,800,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،550،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 249/2 میلیون 249,200,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1394

ام وی ام،550،دنده ای

94 116 هزارکیلومتر 185/2 میلیون 185,200,000 جزئیات
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1395

ام وی ام،550،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 197 میلیون 197,000,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1393

ام وی ام،530

93 136 هزارکیلومتر 148/5 میلیون 148,500,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1394

ام وی ام،530

94 116 هزارکیلومتر 158/9 میلیون 158,900,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1389

ام وی ام،530

89 216 هزارکیلومتر 116 میلیون 116,000,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1395

ام وی ام،530

95 96 هزارکیلومتر 170/8 میلیون 170,800,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1390

ام وی ام،530

90 196 هزارکیلومتر 123/4 میلیون 123,400,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1391

ام وی ام،530

91 176 هزارکیلومتر 131/2 میلیون 131,200,000 جزئیات
ام وی ام 530 مدل 1392

ام وی ام،530

92 156 هزارکیلومتر 139/6 میلیون 139,600,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

96 76 هزارکیلومتر 184/7 میلیون 184,700,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1397

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

97 56 هزارکیلومتر 201/8 میلیون 201,800,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1395

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

95 96 هزارکیلومتر 163/1 میلیون 163,100,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

96 76 هزارکیلومتر 175/4 میلیون 175,400,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1391

ام وی ام،315 هاچ بک

91 176 هزارکیلومتر 117/8 میلیون 117,800,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1392

ام وی ام،315 هاچ بک

92 156 هزارکیلومتر 125/3 میلیون 125,300,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1393

ام وی ام،315 هاچ بک

93 136 هزارکیلومتر 133/3 میلیون 133,300,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1391

ام وی ام،315 صندوق دار

91 176 هزارکیلومتر 119/1 میلیون 119,100,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1392

ام وی ام،315 صندوق دار

92 156 هزارکیلومتر 126/7 میلیون 126,700,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1393

ام وی ام،315 صندوق دار

93 136 هزارکیلومتر 134/8 میلیون 134,800,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

96 76 هزارکیلومتر 119/6 میلیون 119,600,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

94 116 هزارکیلومتر 97/1 میلیون 97,100,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

94 116 هزارکیلومتر 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

95 96 هزارکیلومتر 102/3 میلیون 102,300,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

95 96 هزارکیلومتر 111/2 میلیون 111,200,000 جزئیات
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

96 76 هزارکیلومتر 107/6 میلیون 107,600,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1393

ام وی ام،110 چهار سیلندر

93 136 هزارکیلومتر 76/1 میلیون 76,100,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1394

ام وی ام،110 چهار سیلندر

94 116 هزارکیلومتر 80/6 میلیون 80,600,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1395

ام وی ام،110 چهار سیلندر

95 96 هزارکیلومتر 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 چهار سیلندر

88 236 هزارکیلومتر 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 چهار سیلندر

89 216 هزارکیلومتر 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 چهار سیلندر

91 176 هزارکیلومتر 68/7 میلیون 68,700,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 چهار سیلندر

92 156 هزارکیلومتر 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1399

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

99 370 میلیون 370,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1399

ام وی ام،X22،دنده ای

99 350 میلیون 350,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1395

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 270/4 میلیون 270,400,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 309/7 میلیون 309,700,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

96 76 هزارکیلومتر 170/8 میلیون 170,800,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1395

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

95 96 هزارکیلومتر 156/5 میلیون 156,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،X22،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 299/5 میلیون 299,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 S مدل 1395

ام وی ام،X33 S

95 96 هزارکیلومتر 323/1 میلیون 323,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1399

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

99 455 میلیون 455,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1399

ام وی ام،X22،اتوماتیک

99 440 میلیون 440,000,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1395

ام وی ام،X33 S اسپورت

95 96 هزارکیلومتر 332/7 میلیون 332,700,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1395

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 300/5 میلیون 300,500,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1396

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 282/6 میلیون 282,600,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1393

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

93 136 هزارکیلومتر 140/4 میلیون 140,400,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1396

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

96 76 هزارکیلومتر 168/3 میلیون 168,300,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1396

ام وی ام،X22،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 267/3 میلیون 267,300,000 جزئیات
ام وی ام X33 S مدل 1396

ام وی ام،X33 S

96 76 هزارکیلومتر 351/2 میلیون 351,200,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1396

ام وی ام،X33 S اسپورت

96 76 هزارکیلومتر 365/6 میلیون 365,600,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1397

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 348 میلیون 348,000,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1394

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

94 116 هزارکیلومتر 149/3 میلیون 149,300,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1393

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

93 136 هزارکیلومتر 138/3 میلیون 138,300,000 جزئیات
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1397

ام وی ام،X22،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 336/5 میلیون 336,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 S مدل 1397

ام وی ام،X33 S

97 56 هزارکیلومتر 381/7 میلیون 381,700,000 جزئیات
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1397

ام وی ام،X33 S اسپورت

97 56 هزارکیلومتر 401/8 میلیون 401,800,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1393

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

93 136 هزارکیلومتر 259/9 میلیون 259,900,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1397

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 302/2 میلیون 302,200,000 جزئیات
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1395

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

95 96 هزارکیلومتر 158/9 میلیون 158,900,000 جزئیات
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1394

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

94 116 هزارکیلومتر 147/1 میلیون 147,100,000 جزئیات
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1397

ام وی ام،X22،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 285/9 میلیون 285,900,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1393

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

93 136 هزارکیلومتر 233/9 میلیون 233,900,000 جزئیات
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1394

ام وی ام،550،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 210/8 میلیون 210,800,000 جزئیات
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 چهار سیلندر

90 196 هزارکیلومتر 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1394

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

94 116 هزارکیلومتر 251/5 میلیون 251,500,000 جزئیات
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1394

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 279/4 میلیون 279,400,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام