قیمت ام وی ام

- صفر و کارکرده -Mvm -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-ام وی ام محصولات مدیران خودرو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1384

ام وی ام،110 سه سیلندر

84 318 هزارکیلومتر 45 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1385

ام وی ام،110 سه سیلندر

85 298 هزارکیلومتر 47/3 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1386

ام وی ام،110 سه سیلندر

86 278 هزارکیلومتر 49/8 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1387

ام وی ام،110 سه سیلندر

87 258 هزارکیلومتر 52/4 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 سه سیلندر

88 238 هزارکیلومتر 55/2 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 سه سیلندر

89 218 هزارکیلومتر 58/1 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 سه سیلندر

90 198 هزارکیلومتر 61/2 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 سه سیلندر

91 178 هزارکیلومتر 64/4 میلیون قیمت
ام وی ام 110 سه سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 سه سیلندر

92 158 هزارکیلومتر 67/8 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1388

ام وی ام،110 چهار سیلندر

88 238 هزارکیلومتر 58/1 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1389

ام وی ام،110 چهار سیلندر

89 218 هزارکیلومتر 61/2 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1390

ام وی ام،110 چهار سیلندر

90 198 هزارکیلومتر 64/4 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1391

ام وی ام،110 چهار سیلندر

91 178 هزارکیلومتر 67/8 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1392

ام وی ام،110 چهار سیلندر

92 158 هزارکیلومتر 71/4 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1393

ام وی ام،110 چهار سیلندر

93 138 هزارکیلومتر 75/1 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1394

ام وی ام،110 چهار سیلندر

94 118 هزارکیلومتر 79/5 میلیون قیمت
ام وی ام 110 چهار سیلندر مدل 1395

ام وی ام،110 چهار سیلندر

95 98 هزارکیلومتر 84/6 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

94 118 هزارکیلومتر 102 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

95 98 هزارکیلومتر 109/7 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

96 78 هزارکیلومتر 118 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس فول مدل 1397

ام وی ام،110S نیوفیس،فول

97 58 هزارکیلومتر 126/9 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1394

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

94 118 هزارکیلومتر 96/3 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1395

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

95 98 هزارکیلومتر 100/9 میلیون قیمت
ام وی ام 110S نیوفیس نیمه فول مدل 1396

ام وی ام،110S نیوفیس،نیمه فول

96 78 هزارکیلومتر 106/2 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1391

ام وی ام،315 صندوق دار

91 178 هزارکیلومتر 117/8 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1392

ام وی ام،315 صندوق دار

92 158 هزارکیلومتر 125/3 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار مدل 1393

ام وی ام،315 صندوق دار

93 138 هزارکیلومتر 133/3 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1391

ام وی ام،315 هاچ بک

91 178 هزارکیلومتر 116/5 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1392

ام وی ام،315 هاچ بک

92 158 هزارکیلومتر 123/9 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک مدل 1393

ام وی ام،315 هاچ بک

93 138 هزارکیلومتر 131/8 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

96 78 هزارکیلومتر 182/6 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1397

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

97 58 هزارکیلومتر 199/6 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت مدل 1398

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،اکسلنت

98 38 هزارکیلومتر 220/5 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1395

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

95 98 هزارکیلومتر 161/3 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت لاکچری مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک اسپرت،لاکچری

96 78 هزارکیلومتر 173/5 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1389

ام وی ام،530

89 218 هزارکیلومتر 114/7 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1390

ام وی ام،530

90 198 هزارکیلومتر 122 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1391

ام وی ام،530

91 178 هزارکیلومتر 129/8 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1392

ام وی ام،530

92 158 هزارکیلومتر 138 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1393

ام وی ام،530

93 138 هزارکیلومتر 146/9 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1394

ام وی ام،530

94 118 هزارکیلومتر 157/1 میلیون قیمت
ام وی ام 530 مدل 1395

ام وی ام،530

95 98 هزارکیلومتر 168/9 میلیون قیمت
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1394

ام وی ام،550،دنده ای

94 118 هزارکیلومتر 183/1 میلیون قیمت
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1395

ام وی ام،550،دنده ای

95 98 هزارکیلومتر 194/8 میلیون قیمت
ام وی ام 550 دنده ای مدل 1396

ام وی ام،550،دنده ای

96 78 هزارکیلومتر 209/4 میلیون قیمت
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1394

ام وی ام،550،اتوماتیک

94 118 هزارکیلومتر 208/4 میلیون قیمت
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1395

ام وی ام،550،اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 221/8 میلیون قیمت
ام وی ام 550 اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،550،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 246/4 میلیون قیمت
ام وی ام X33 مدل 1389

ام وی ام،X33

89 218 هزارکیلومتر 170/7 میلیون قیمت
ام وی ام X33 مدل 1390

ام وی ام،X33

90 198 هزارکیلومتر 180/6 میلیون قیمت
ام وی ام X33 مدل 1391

ام وی ام،X33

91 178 هزارکیلومتر 191/1 میلیون قیمت
ام وی ام X33 مدل 1392

ام وی ام،X33

92 158 هزارکیلومتر 202/2 میلیون قیمت
ام وی ام X33 مدل 1393

ام وی ام،X33

93 138 هزارکیلومتر 215/2 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S مدل 1395

ام وی ام،X33 S

95 98 هزارکیلومتر 323/1 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S مدل 1396

ام وی ام،X33 S

96 78 هزارکیلومتر 351/2 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S مدل 1397

ام وی ام،X33 S

97 58 هزارکیلومتر 381/7 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،X22،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 299/5 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1397

ام وی ام،X22،اتوماتیک

97 58 هزارکیلومتر 336/5 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1398

ام وی ام،X22،اتوماتیک

98 38 هزارکیلومتر 378/1 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اتوماتیک مدل 1399

ام وی ام،X22،اتوماتیک

99 410 میلیون قیمت
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1396

ام وی ام،X22،دنده ای

96 78 هزارکیلومتر 259/7 میلیون قیمت
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1397

ام وی ام،X22،دنده ای

97 58 هزارکیلومتر 277/7 میلیون قیمت
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1398

ام وی ام،X22،دنده ای

98 38 هزارکیلومتر 301/9 میلیون قیمت
ام وی ام X22 دنده ای مدل 1399

ام وی ام،X22،دنده ای

99 330 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1393

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

93 138 هزارکیلومتر 136/7 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1394

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

94 118 هزارکیلومتر 145/4 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1395

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

95 98 هزارکیلومتر 154/7 میلیون قیمت
ام وی ام 315 صندوق دار جدید مدل 1396

ام وی ام،315 صندوق دار جدید

96 78 هزارکیلومتر 166/4 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1393

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

93 138 هزارکیلومتر 138/8 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1394

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

94 118 هزارکیلومتر 147/6 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1395

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

95 98 هزارکیلومتر 157/1 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک جدید مدل 1396

ام وی ام،315 هاچ بک جدید

96 78 هزارکیلومتر 168/9 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1396

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 309/7 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1397

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

97 58 هزارکیلومتر 348 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1398

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

98 38 هزارکیلومتر 391 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک مدل 1399

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

99 425 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1396

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

96 78 هزارکیلومتر 271/1 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1397

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

97 58 هزارکیلومتر 290 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1398

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

98 38 هزارکیلومتر 315/2 میلیون قیمت
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای مدل 1399

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

99 350 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1393

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

93 138 هزارکیلومتر 259/9 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1394

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

94 118 هزارکیلومتر 279/4 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید اتوماتیک مدل 1395

ام وی ام،X33 جدید،اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 300/5 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1393

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

93 138 هزارکیلومتر 233/9 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1394

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

94 118 هزارکیلومتر 251/5 میلیون قیمت
ام وی ام X33 جدید دنده ای مدل 1395

ام وی ام،X33 جدید،دنده ای

95 98 هزارکیلومتر 270/4 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1395

ام وی ام،X33 S اسپورت

95 98 هزارکیلومتر 332/7 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1396

ام وی ام،X33 S اسپورت

96 78 هزارکیلومتر 365/6 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1397

ام وی ام،X33 S اسپورت

97 58 هزارکیلومتر 401/8 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1398

ام وی ام،X33 S اسپورت

98 38 هزارکیلومتر 441/6 میلیون قیمت
ام وی ام X33 S اسپورت مدل 1399

ام وی ام،X33 S اسپورت

99 490 میلیون قیمت
ام وی ام X55 اکسلنت مدل 1399

ام وی ام،X55،اکسلنت

99 735 میلیون قیمت
ام وی ام X55 اکسلنت اسپورت مدل 1399

ام وی ام،X55،اکسلنت اسپورت

99 780 میلیون قیمت
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس مدل 1399

ام وی ام،315 هاچ بک پلاس

99 360 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ام وی ام