هایما S7 صفر ، هایما S7 کارکرده ، هایما S7 95 ، هایما S7 مدل ، هایما S7 دست دوم ، هایما S7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S7،اتوماتیک

1394 175/3 میلیون 175,300,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1395 160/6 میلیون 160,600,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1396 232/7 میلیون 232,700,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1396 172/7 میلیون 172,700,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1396 202/7 میلیون 202,700,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1395 188/5 میلیون 188,500,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1398 272 میلیون 272,000,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1397 250/2 میلیون 250,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.