قیمت هایما S7 صفر ، قیمت هایما S7 کارکرده ، قیمت هایما S7 95 ، قیمت هایما S7 مدل ، قیمت هایما S7 دست دوم ، قیمت هایما S7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هایما S7 اتوماتیک

1394 221/9 میلیون 221,900,000 بیشتر

هایما S7 دنده ای

1395 210/7 میلیون 210,700,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1396 286/6 میلیون 286,600,000 بیشتر

هایما S7 دنده ای

1396 226/6 میلیون 226,600,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1396 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

هایما S7 اتوماتیک

1395 238/6 میلیون 238,600,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1398 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

هایما S7 توربو

1397 308/2 میلیون 308,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.