هایما S7 صفر ، هایما S7 کارکرده ، هایما S7 95 ، هایما S7 مدل ، هایما S7 دست دوم ، هایما S7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S7،اتوماتیک

1394 192/3 میلیون 192,300,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1394 198/3 میلیون 198,300,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1395 196/9 میلیون 196,900,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1396 251/7 میلیون 251,700,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1396 211/7 میلیون 211,700,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1396 231/7 میلیون 231,700,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1395 213/2 میلیون 213,200,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1398 300 میلیون 300,000,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1397 265 میلیون 265,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.