جستجوی قیمت خودرو

قیمت ساینا EX صفر ، قیمت ساینا EX کارکرده ، قیمت ساینا EX 95 ، قیمت ساینا EX مدل ، قیمت ساینا EX دست دوم ، قیمت ساینا EX نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا EX

1396 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

ساینا EX

1397 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

ساینا EX

1396 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

ساینا EX

1395 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر