قیمت ساینا EX صفر ، قیمت ساینا EX کارکرده ، قیمت ساینا EX 95 ، قیمت ساینا EX مدل ، قیمت ساینا EX دست دوم ، قیمت ساینا EX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا EX

1398 63/5 میلیون 63,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 58/3 میلیون 58,300,000 بیشتر

ساینا EX

1396 53/6 میلیون 53,600,000 بیشتر

ساینا EX

1395 50/4 میلیون 50,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.