قیمت ساینا EX

، صفر و کارکرده ،SAINA ای ایکس ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،ساینا EX ،قیمت محصولات سایپا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
ساینا EX مدل 1395

ساینا،EX

95 96 هزارکیلومتر 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1396

ساینا،EX

96 76 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1397

ساینا،EX

97 56 هزارکیلومتر 116/8 میلیون 116,800,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1398

ساینا،EX

98 36 هزارکیلومتر 123 میلیون 123,000,000 جزئیات
ساینا EX مدل 1399

ساینا،EX

99 131 میلیون 131,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو ساینا EX