قیمت مزدا صفر ، قیمت مزدا کارکرده ، قیمت مزدا 95 ، قیمت مزدا مدل ، قیمت مزدا دست دوم ، قیمت مزدا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3سه تیپ1

1389 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1387 152 میلیون 152,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1398 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1385 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1380 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1383 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1384 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1390 196 میلیون 196,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1389 198/5 میلیون 198,500,000 بیشتر

مزدا 2

1390 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1381 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1384 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1383 72 میلیون 72,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1391 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 348/4 میلیون 348,400,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1389 182/1 میلیون 182,100,000 بیشتر

مزدا 2

1391 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1385 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1386 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1387 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1388 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1389 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1390 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1391 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1392 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1393 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1394 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1395 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1381 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1380 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1382 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1383 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1383 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1386 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1386 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1386 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1386 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1383 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1382 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1382 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1381 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1380 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1379 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1378 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1384 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1384 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1385 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1385 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1385 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1385 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1384 76 میلیون 76,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1391 208 میلیون 208,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1389 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1389 186 میلیون 186,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1390 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1389 164/3 میلیون 164,300,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1386 151/3 میلیون 151,300,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1386 137/3 میلیون 137,300,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1386 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.