بسترن B30 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Besturn بی 30 ،

قیمت خودرو بسترن B30

Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 34 هزارکیلومتر 421/2 میلیون 421,200,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1399 15 هزارکیلومتر 465/5 میلیون 465,500,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1399 515 میلیون 515,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 54 هزارکیلومتر 385/4 میلیون 385,400,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1396 74 هزارکیلومتر 356/5 میلیون 356,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30