Loading

بسترن B30 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Besturn ،

قیمت خودرو بسترن B30

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 21 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1398 265 میلیون 265,000,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1397 41 هزارکیلومتر 226/7 میلیون 226,700,000 جزئیات
بسترن B30

بسترن،B30

1396 61 هزارکیلومتر 210/8 میلیون 210,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو بسترن B30

ارتباط باکارشناس