تیبا هاچ بک صفر ، تیبا هاچ بک کارکرده ، تیبا هاچ بک 95 ، تیبا هاچ بک مدل ، تیبا هاچ بک دست دوم ، تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا هاچ بک EX

1394 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1398 58/2 میلیون 58,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 46/3 میلیون 46,300,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 49/2 میلیون 49,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1395 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 53/5 میلیون 53,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1396 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.