قیمت تیبا هاچ بک صفر ، قیمت تیبا هاچ بک کارکرده ، قیمت تیبا هاچ بک 95 ، قیمت تیبا هاچ بک مدل ، قیمت تیبا هاچ بک دست دوم ، قیمت تیبا هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا هاچ بک EX

1393 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 53/8 میلیون 53,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 40/8 میلیون 40,800,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 52/7 میلیون 52,700,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1394 44/4 میلیون 44,400,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1398 59/2 میلیون 59,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 46/9 میلیون 46,900,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 49/4 میلیون 49,400,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 42/6 میلیون 42,600,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1395 45/2 میلیون 45,200,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 53/4 میلیون 53,400,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 42/4 میلیون 42,400,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1396 47/8 میلیون 47,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.