Loading

ام وی ام X22 اسپورت ، ام وی ام X22 اسپورت صفر و کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو ام وی ام X22 اسپورت

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 21 هزارکیلومتر 197/8 میلیون 197,800,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 21 هزارکیلومتر 225 میلیون 225,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 61 هزارکیلومتر 184/2 میلیون 184,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 250 میلیون 250,000,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 61 هزارکیلومتر 167/4 میلیون 167,400,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 200/2 میلیون 200,200,000 جزئیات
ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 41 هزارکیلومتر 181/9 میلیون 181,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس