ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1398 174 میلیون 174,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1396 170/4 میلیون 170,400,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1398 207 میلیون 207,000,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1396 143/2 میلیون 143,200,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت اتوماتیک

1397 188/3 میلیون 188,300,000 بیشتر

ام وی ام X22 اسپورت دنده ای

1397 158/3 میلیون 158,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.