ام وی ام X22 اسپورت صفر ، ام وی ام X22 اسپورت کارکرده ، ام وی ام X22 اسپورت 95 ، ام وی ام X22 اسپورت مدل ، ام وی ام X22 اسپورت دست دوم ، ام وی ام X22 اسپورت نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 140/9 میلیون 140,900,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1398 156 میلیون 156,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1396 144/8 میلیون 144,800,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1398 183 میلیون 183,000,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1396 129/8 میلیون 129,800,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،اتوماتیک

1397 166/5 میلیون 166,500,000 جزئیات

ام وی ام،X22 اسپورت،دنده ای

1397 143/5 میلیون 143,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.