رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ال 90،E2 فول

1390 69 میلیون 69,000,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2017 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2017 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

رنو،ال 90،E0

1387 56/5 میلیون 56,500,000 بیشتر

رنو،ال 90،E2

1391 75/7 میلیون 75,700,000 بیشتر

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 203 میلیون 203,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 171 میلیون 171,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1398 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 163 میلیون 163,000,000 بیشتر

رنو،ال 90،E2 فول

1398 123 میلیون 123,000,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1397 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 120/9 میلیون 120,900,000 بیشتر

رنو،تلیسمان، E3

2017 519/2 میلیون 519,200,000 بیشتر

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

1389 147/4 میلیون 147,400,000 بیشتر

رنو،مگان،2000

2007 147/8 میلیون 147,800,000 بیشتر

رنو،مدوس

2009 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

رنو،لتیتود

2011 281/3 میلیون 281,300,000 بیشتر

رنو،کولیوس

2018 770 میلیون 770,000,000 بیشتر

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 177/8 میلیون 177,800,000 بیشتر

رنو،سیمبل،LE

2016 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

رنو،سفران،2500

2016 338/4 میلیون 338,400,000 بیشتر

رنو،سپند

1380 11/2 میلیون 11,200,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 110/2 میلیون 110,200,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2017 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

رنو،ال 90،E1

1388 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

رنو،پی کی

1383 17/7 میلیون 17,700,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1393 83/6 میلیون 83,600,000 بیشتر

رنو،اسکالا کروک

2013 390/7 میلیون 390,700,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 235/7 میلیون 235,700,000 بیشتر

رنو،21

2000 21/8 میلیون 21,800,000 بیشتر

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 151/5 میلیون 151,500,000 بیشتر

رنو،تلیسمان، E3

2017 590 میلیون 590,000,000 بیشتر

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

1390 174/4 میلیون 174,400,000 بیشتر

رنو،مگان،1600

2007 132/8 میلیون 132,800,000 بیشتر

رنو،لتیتود

2011 311/3 میلیون 311,300,000 بیشتر

رنو،کپچر

2016 305 میلیون 305,000,000 بیشتر

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 201/9 میلیون 201,900,000 بیشتر

رنو،سیمبل،SE

2016 166/5 میلیون 166,500,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 140/3 میلیون 140,300,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 134/6 میلیون 134,600,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2016 286/4 میلیون 286,400,000 بیشتر

رنو،ال 90،E0

1388 60/7 میلیون 60,700,000 بیشتر

رنو،پی کی

1384 18/2 میلیون 18,200,000 بیشتر

رنو،پارس تندر

1394 89/9 میلیون 89,900,000 بیشتر

رنو،اسکالا کروک

2014 406/7 میلیون 406,700,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1393 65/9 میلیون 65,900,000 بیشتر

رنو،تلیسمان، E3

2018 611/2 میلیون 611,200,000 بیشتر

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 1

1390 170/2 میلیون 170,200,000 بیشتر

رنو،مگان،2000

2008 153/7 میلیون 153,700,000 بیشتر

رنو،لتیتود

2012 308/4 میلیون 308,400,000 بیشتر

رنو،کولیوس

2012 270/6 میلیون 270,600,000 بیشتر

رنو،کپچر

2017 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 191/9 میلیون 191,900,000 بیشتر

رنو،سیمبل،SE

2017 183 میلیون 183,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو