رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ال 90 E2 فول

1397 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1390 68/5 میلیون 68,500,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1396 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 162/5 میلیون 162,500,000 بیشتر

رنو ال 90 E2

1386 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس دنده ای

2017 203 میلیون 203,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1398 192 میلیون 192,000,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1398 158 میلیون 158,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1398 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1398 146 میلیون 146,000,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1398 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1398 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1398 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E2 فول

1398 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1397 109 میلیون 109,000,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1397 99/1 میلیون 99,100,000 بیشتر

رنو تندر پلاس دنده ای

1397 133/4 میلیون 133,400,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2017 565/8 میلیون 565,800,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

1389 143/5 میلیون 143,500,000 بیشتر

رنو مگان 2000

2007 144/2 میلیون 144,200,000 بیشتر

رنو مدوس

2009 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

رنو لتیتود

2011 281/3 میلیون 281,300,000 بیشتر

رنو کولیوس

2018 830 میلیون 830,000,000 بیشتر

رنو کپچر

2017 337 میلیون 337,000,000 بیشتر

رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

2012 177/8 میلیون 177,800,000 بیشتر

رنو سیمبل LE

2016 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

رنو سفران 2500

2016 338/4 میلیون 338,400,000 بیشتر

رنو سپند

1380 11/4 میلیون 11,400,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک

1396 162/5 میلیون 162,500,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 114/9 میلیون 114,900,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2017 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E1

1388 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

رنو پی کی

1383 17/8 میلیون 17,800,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1393 86/6 میلیون 86,600,000 بیشتر

رنو اسکالا کروک

2013 390/7 میلیون 390,700,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 2000

2013 235/7 میلیون 235,700,000 بیشتر

رنو 21

2000 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

رنو تندر پلاس اتوماتیک

1397 162/8 میلیون 162,800,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2017 615 میلیون 615,000,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

1390 170/2 میلیون 170,200,000 بیشتر

رنو مگان 1600

2007 129/2 میلیون 129,200,000 بیشتر

رنو لتیتود

2011 311/3 میلیون 311,300,000 بیشتر

رنو کپچر

2016 282/1 میلیون 282,100,000 بیشتر

رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

2013 201/9 میلیون 201,900,000 بیشتر

رنو سیمبل SE

2016 166/5 میلیون 166,500,000 بیشتر

رنو ساندرو استپ وی دنده ای

1396 133/7 میلیون 133,700,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1395 141/6 میلیون 141,600,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2016 308 میلیون 308,000,000 بیشتر

رنو ال 90 E0

1388 63/7 میلیون 63,700,000 بیشتر

رنو پی کی

1384 18/4 میلیون 18,400,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1394 93/2 میلیون 93,200,000 بیشتر

رنو اسکالا کروک

2014 406/7 میلیون 406,700,000 بیشتر

رنو تندر پیکاپ

1393 71/8 میلیون 71,800,000 بیشتر

رنو تلیسمان E3

2018 725/8 میلیون 725,800,000 بیشتر

رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

1390 166 میلیون 166,000,000 بیشتر

رنو مگان 2000

2008 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

رنو لتیتود

2012 308/4 میلیون 308,400,000 بیشتر

رنو کولیوس

2012 439/3 میلیون 439,300,000 بیشتر

رنو کپچر

2017 306/6 میلیون 306,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو