رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،پارس تندر

1394 104 میلیون 104,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 163 میلیون 163,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1391 85/5 میلیون 85,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1390 71 میلیون 71,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1396 118 میلیون 118,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1390 73 میلیون 73,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 108 میلیون 108,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1397 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

رنو،کولیوس

2014 343 میلیون 343,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 150 میلیون 150,000,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

1391 178/5 میلیون 178,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 201 میلیون 201,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2

1391 81/7 میلیون 81,700,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1390 77/5 میلیون 77,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2016 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 165 میلیون 165,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 102 میلیون 102,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1391 75/5 میلیون 75,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،اتوماتیک

1393 113 میلیون 113,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 155/8 میلیون 155,800,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 184/3 میلیون 184,300,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 224 میلیون 224,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 213 میلیون 213,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 235 میلیون 235,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 212/8 میلیون 212,800,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 182 میلیون 182,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 200/2 میلیون 200,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 156 میلیون 156,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1398 158 میلیون 158,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 194 میلیون 194,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1398 149 میلیون 149,000,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1397 116/6 میلیون 116,600,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 148 میلیون 148,000,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 556/1 میلیون 556,100,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

1389 134/6 میلیون 134,600,000 جزئیات

رنو،مگان،2000

2007 133/7 میلیون 133,700,000 جزئیات

رنو،مدوس

2009 70/8 میلیون 70,800,000 جزئیات

رنو،لتیتود

2011 292/5 میلیون 292,500,000 جزئیات

رنو،کولیوس

2018 880 میلیون 880,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 194/4 میلیون 194,400,000 جزئیات

رنو،سیمبل،LE

2016 156/4 میلیون 156,400,000 جزئیات

رنو،سفران،2500

2016 400/6 میلیون 400,600,000 جزئیات

رنو،سپند

1380 9/4 میلیون 9,400,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 184 میلیون 184,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 123/3 میلیون 123,300,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 320 میلیون 320,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1388 66/7 میلیون 66,700,000 جزئیات

رنو،پی کی

1383 16/6 میلیون 16,600,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا کروک

2013 415/7 میلیون 415,700,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 190/9 میلیون 190,900,000 جزئیات

رنو،21

2000 18/3 میلیون 18,300,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 173/2 میلیون 173,200,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 670 میلیون 670,000,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

1390 163/1 میلیون 163,100,000 جزئیات

رنو،مگان،1600

2007 118/7 میلیون 118,700,000 جزئیات

رنو،لتیتود

2011 322/5 میلیون 322,500,000 جزئیات

رنو،کپچر

2016 290/8 میلیون 290,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو