قیمت لیفان صفر ، قیمت لیفان کارکرده ، قیمت لیفان 95 ، قیمت لیفان مدل ، قیمت لیفان دست دوم ، قیمت لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان 620_1800

1393 77 میلیون 77,000,000 بیشتر

لیفان 820

1398 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1398 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 92/5 میلیون 92,500,000 بیشتر

لیفان 520i

1390 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 79/7 میلیون 79,700,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 113/4 میلیون 113,400,000 بیشتر

لیفان 820

1397 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

لیفان 520i

1390 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

لیفان 520

1389 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1393 77 میلیون 77,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1391 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 93 میلیون 93,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 89/1 میلیون 89,100,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 95/4 میلیون 95,400,000 بیشتر

لیفان 820

1396 199/1 میلیون 199,100,000 بیشتر

لیفان 520i

1391 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

لیفان 520

1387 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1394 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1392 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 92/1 میلیون 92,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 106/3 میلیون 106,300,000 بیشتر

لیفان 820

1395 188/6 میلیون 188,600,000 بیشتر

لیفان 520i

1392 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

لیفان 520

1388 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1395 89 میلیون 89,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1393 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 105/5 میلیون 105,500,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 142/2 میلیون 142,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 128/6 میلیون 128,600,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 113/1 میلیون 113,100,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 82/1 میلیون 82,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 92/4 میلیون 92,400,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 88/2 میلیون 88,200,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

لیفان 820

1397 208/5 میلیون 208,500,000 بیشتر

لیفان 520i

1387 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

لیفان 520i

1388 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

لیفان 520i

1389 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1390 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1391 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 71 میلیون 71,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1390 55 میلیون 55,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.