قیمت سمند صفر ، قیمت سمند کارکرده ، قیمت سمند 95 ، قیمت سمند مدل ، قیمت سمند دست دوم ، قیمت سمند نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند SE

1392 52/2 میلیون 52,200,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1390 50/3 میلیون 50,300,000 بیشتر

سمند LX

1397 70/8 میلیون 70,800,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1394 63/5 میلیون 63,500,000 بیشتر

سمند LX

1389 39/7 میلیون 39,700,000 بیشتر

سمند LX

1392 53/7 میلیون 53,700,000 بیشتر

سمند LX

1390 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

سمند LX

1386 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

سمند SE

1393 56/5 میلیون 56,500,000 بیشتر

سمند LX EF7

1397 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1397 77 میلیون 77,000,000 بیشتر

سمند LX EF7

1391 52/8 میلیون 52,800,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1390 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

سمند X7

1386 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

سمند LX

1395 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

سمند LX EF7

1393 61 میلیون 61,000,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1388 43/7 میلیون 43,700,000 بیشتر

سمند SE

1393 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سمند LX EF7

1393 60/5 میلیون 60,500,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1392 56/8 میلیون 56,800,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1394 65/2 میلیون 65,200,000 بیشتر

سمند LX

1387 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

سمند X7

1388 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

سمند LX EF7

1390 50/5 میلیون 50,500,000 بیشتر

سمند LX

1390 46/7 میلیون 46,700,000 بیشتر

سمند LX

1387 35/9 میلیون 35,900,000 بیشتر

سمند LX

1390 46/3 میلیون 46,300,000 بیشتر

سمند سورن

1387 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

سمند LX

1384 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

سمند LX

1389 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سمند X7

1383 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1389 46/8 میلیون 46,800,000 بیشتر

سمند LX

1385 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

سمند SE

1390 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

سمند LX

1389 42/8 میلیون 42,800,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1392 68/5 میلیون 68,500,000 بیشتر

سمند LX

1393 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سمند LX

1388 38/7 میلیون 38,700,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1391 62/5 میلیون 62,500,000 بیشتر

سمند LX

1397 73/3 میلیون 73,300,000 بیشتر

سمند LX EF7

1395 69 میلیون 69,000,000 بیشتر

سمند LX

1387 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1391 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

سمند LX

1386 38/3 میلیون 38,300,000 بیشتر

سمند LX

1385 35/6 میلیون 35,600,000 بیشتر

سمند LX

1395 65/7 میلیون 65,700,000 بیشتر

سمند سورن ELX توربو

1398 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1398 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1398 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

سمند LX EF7

1398 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1390 50/5 میلیون 50,500,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 71/5 میلیون 71,500,000 بیشتر

سمند LX

1396 69/5 میلیون 69,500,000 بیشتر

سمند سورن ELX توربو

1397 102/9 میلیون 102,900,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1393 72/8 میلیون 72,800,000 بیشتر

سمند سورن

1394 72/3 میلیون 72,300,000 بیشتر

سمند سریر

1387 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

سمند X7

1387 37/4 میلیون 37,400,000 بیشتر

سمند SE

1392 53/1 میلیون 53,100,000 بیشتر

سمند LX EF7 دوگانه سوز

1396 74/3 میلیون 74,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.