قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ

، صفر و کارکرده ،KIA Cerato 2000 montage ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،کیا سراتو 2000 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1398

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

98 36 هزارکیلومتر 670/8 میلیون 670,800,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1397

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

97 56 هزارکیلومتر 554/4 میلیون 554,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1398

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

98 780 میلیون 780,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1396

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

96 76 هزارکیلومتر 513/5 میلیون 513,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1393

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

93 136 هزارکیلومتر 405/7 میلیون 405,700,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1394

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

94 116 هزارکیلومتر 431/6 میلیون 431,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1395

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

95 96 هزارکیلومتر 464/1 میلیون 464,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی  مدل 1396

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

96 76 هزارکیلومتر 504/5 میلیون 504,500,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال مدل 1397

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

97 56 هزارکیلومتر 583/5 میلیون 583,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری نیز قیمت گداری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 2000 مونتاژ