جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ صفر ، قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ کارکرده ، قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ 95 ، قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ مدل ، قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ دست دوم ، قیمت کیا سراتو 2000 مونتاژ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1394 152 میلیون 152,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 173 میلیون 173,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 173 میلیون 173,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1395 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1395 159 میلیون 159,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 188 میلیون 188,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 196 میلیون 196,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 181 میلیون 181,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1393 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1394 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1395 163 میلیون 163,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1396 170 میلیون 170,000,000 بیشتر