Loading

کیا سراتو 2000 مونتاژ ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،KIA Cerato 2000 montage ،

قیمت خودرو کیا سراتو 2000 مونتاژ

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1398 31 هزارکیلومتر 873/1 میلیون 873,100,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1397 51 هزارکیلومتر 758/9 میلیون 758,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1399 1,010 میلیارد 1,010,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1396 71 هزارکیلومتر 739 میلیون 739,000,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1393 131 هزارکیلومتر 555/4 میلیون 555,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1394 111 هزارکیلومتر 590/9 میلیون 590,900,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1395 91 هزارکیلومتر 635/4 میلیون 635,400,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،معمولی

1396 71 هزارکیلومتر 690/6 میلیون 690,600,000 جزئیات
کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

کیا،سراتو 2000 مونتاژ،آپشنال

1397 51 هزارکیلومتر 798/9 میلیون 798,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو کیا سراتو 2000 مونتاژ

ارتباط باکارشناس