Loading

نیسان وانت زامیاد ، نیسان وانت زامیاد صفر و کارکرده ، نیسان وانت زامیاد مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو نیسان وانت زامیاد

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1383 321 هزارکیلومتر 50/6 میلیون 50,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1384 301 هزارکیلومتر 52/7 میلیون 52,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1398 99/5 میلیون 99,500,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1385 281 هزارکیلومتر 54/9 میلیون 54,900,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1386 261 هزارکیلومتر 57/8 میلیون 57,800,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1387 241 هزارکیلومتر 59/6 میلیون 59,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1388 221 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1389 201 هزارکیلومتر 63/4 میلیون 63,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1390 181 هزارکیلومتر 65/7 میلیون 65,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1391 161 هزارکیلومتر 68/4 میلیون 68,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1392 141 هزارکیلومتر 71/7 میلیون 71,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1393 121 هزارکیلومتر 75/4 میلیون 75,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1394 101 هزارکیلومتر 79/4 میلیون 79,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1395 81 هزارکیلومتر 83/6 میلیون 83,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1396 61 هزارکیلومتر 88 میلیون 88,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1397 41 هزارکیلومتر 92/1 میلیون 92,100,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1382 341 هزارکیلومتر 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس