Loading

دنا معمولی ، دنا معمولی صفر و کارکرده ، دنا معمولی مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو دنا معمولی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 21 هزارکیلومتر 133/4 میلیون 133,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 21 هزارکیلومتر 144/4 میلیون 144,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 101 هزارکیلومتر 113/9 میلیون 113,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 0 میلیون 0 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 142 میلیون 142,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 81 هزارکیلومتر 119/9 میلیون 119,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 41 هزارکیلومتر 125/4 میلیون 125,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 41 هزارکیلومتر 135/7 میلیون 135,700,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 61 هزارکیلومتر 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 121 هزارکیلومتر 108/2 میلیون 108,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی

ارتباط باکارشناس