قیمت دنا معمولی صفر ، قیمت دنا معمولی کارکرده ، قیمت دنا معمولی 95 ، قیمت دنا معمولی مدل ، قیمت دنا معمولی دست دوم ، قیمت دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 2

1394 83/5 میلیون 83,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 83 میلیون 83,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 101/7 میلیون 101,700,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 96 میلیون 96,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 92/5 میلیون 92,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 85/1 میلیون 85,100,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1398 116 میلیون 116,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1398 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 92/4 میلیون 92,400,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1397 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 106/5 میلیون 106,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 101 میلیون 101,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 77/6 میلیون 77,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.