Loading

دنا معمولی ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،dena ،

قیمت خودرو دنا معمولی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 30 هزارکیلومتر 94 میلیون 94,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 100 هزارکیلومتر 112 میلیون 112,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 90 هزارکیلومتر 118/5 میلیون 118,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 21 هزارکیلومتر 142/8 میلیون 142,800,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 21 هزارکیلومتر 142/5 میلیون 142,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 101 هزارکیلومتر 112/4 میلیون 112,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 0 میلیون 0 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 152 میلیون 152,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 81 هزارکیلومتر 118/3 میلیون 118,300,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 41 هزارکیلومتر 134/3 میلیون 134,300,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 41 هزارکیلومتر 133/9 میلیون 133,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 61 هزارکیلومتر 125/9 میلیون 125,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 121 هزارکیلومتر 106/8 میلیون 106,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی

ارتباط باکارشناس