رنو پارس تندر صفر ، رنو پارس تندر کارکرده ، رنو پارس تندر 95 ، رنو پارس تندر مدل ، رنو پارس تندر دست دوم ، رنو پارس تندر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو پارس تندر

1398 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1393 86/6 میلیون 86,600,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1394 93/2 میلیون 93,200,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1395 101/3 میلیون 101,300,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1396 110/1 میلیون 110,100,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1397 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1391 74/9 میلیون 74,900,000 بیشتر

رنو پارس تندر

1392 80/6 میلیون 80,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.