قیمت رنو ساندرو صفر ، قیمت رنو ساندرو کارکرده ، قیمت رنو ساندرو 95 ، قیمت رنو ساندرو مدل ، قیمت رنو ساندرو دست دوم ، قیمت رنو ساندرو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو اتوماتیک

1398 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1398 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 122/2 میلیون 122,200,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1395 157/9 میلیون 157,900,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 183/1 میلیون 183,100,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1397 144/5 میلیون 144,500,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1396 168/1 میلیون 168,100,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1396 131/4 میلیون 131,400,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1394 148/7 میلیون 148,700,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1394 114/1 میلیون 114,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.