رنو ساندرو صفر ، رنو ساندرو کارکرده ، رنو ساندرو 95 ، رنو ساندرو مدل ، رنو ساندرو دست دوم ، رنو ساندرو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 183 میلیون 183,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 172 میلیون 172,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 108/1 میلیون 108,100,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 131/7 میلیون 131,700,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 128/5 میلیون 128,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 141/6 میلیون 141,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1394 123/1 میلیون 123,100,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1394 102/7 میلیون 102,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.