رنو ساندرو صفر ، رنو ساندرو کارکرده ، رنو ساندرو 95 ، رنو ساندرو مدل ، رنو ساندرو دست دوم ، رنو ساندرو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 116/1 میلیون 116,100,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 173 میلیون 173,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 112/5 میلیون 112,500,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 136/1 میلیون 136,100,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 159/1 میلیون 159,100,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 146/4 میلیون 146,400,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1394 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو،دنده ای

1394 105/8 میلیون 105,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.