رنو ساندرو صفر ، رنو ساندرو کارکرده ، رنو ساندرو 95 ، رنو ساندرو مدل ، رنو ساندرو دست دوم ، رنو ساندرو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو اتوماتیک

1398 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1398 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 114/1 میلیون 114,100,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1395 145/6 میلیون 145,600,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 170/2 میلیون 170,200,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1397 133/4 میلیون 133,400,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1396 156/5 میلیون 156,500,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1396 122/7 میلیون 122,700,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1394 136/8 میلیون 136,800,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1394 107/2 میلیون 107,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.