جستجوی قیمت خودرو

قیمت رنو ساندرو صفر ، قیمت رنو ساندرو کارکرده ، قیمت رنو ساندرو 95 ، قیمت رنو ساندرو مدل ، قیمت رنو ساندرو دست دوم ، قیمت رنو ساندرو نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو ساندرو اتوماتیک

1394 114 میلیون 114,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1396 129 میلیون 129,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 96 میلیون 96,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1394 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 136/2 میلیون 136,200,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1397 115/1 میلیون 115,100,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1397 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1397 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1396 130/5 میلیون 130,500,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1396 110/6 میلیون 110,600,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1394 119/1 میلیون 119,100,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1394 100/3 میلیون 100,300,000 بیشتر

رنو ساندرو دنده ای

1395 104/8 میلیون 104,800,000 بیشتر

رنو ساندرو اتوماتیک

1395 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد