قیمت رنو ساندرو

، صفر و کارکرده ،Renault Sandero ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،رنو ساندرو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
رنو ساندرو دنده ای مدل 1394

رنو،ساندرو،دنده ای

94 116 هزارکیلومتر 223/1 میلیون 223,100,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای مدل 1395

رنو،ساندرو،دنده ای

95 96 هزارکیلومتر 242/5 میلیون 242,500,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای مدل 1396

رنو،ساندرو،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 266/5 میلیون 266,500,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای مدل 1397

رنو،ساندرو،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 292/8 میلیون 292,800,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1394

رنو،ساندرو،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 256/7 میلیون 256,700,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395

رنو،ساندرو،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 280/6 میلیون 280,600,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1396

رنو،ساندرو،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1397

رنو،ساندرو،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 344/5 میلیون 344,500,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 425 میلیون 425,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 384/9 میلیون 384,900,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو رنو ساندرو