قیمت تیبا صفر ، قیمت تیبا کارکرده ، قیمت تیبا 95 ، قیمت تیبا مدل ، قیمت تیبا دست دوم ، قیمت تیبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

تیبا صندوق دار SX

1392 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 52/7 میلیون 52,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1394 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1395 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1398 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1398 52/5 میلیون 52,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1395 46/8 میلیون 46,800,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1395 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1396 49/3 میلیون 49,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1397 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1393 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1394 42/6 میلیون 42,600,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1396 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1395 45/2 میلیون 45,200,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1388 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1397 53/3 میلیون 53,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1389 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1390 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

تیبا هاچ بک EX

1393 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1391 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

تیبا هاچ بک SX

1396 47/7 میلیون 47,700,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1392 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1393 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1393 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار SX

1394 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

تیبا صندوق دار EX

1394 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.