قیمت بسترن صفر ، قیمت بسترن کارکرده ، قیمت بسترن 95 ، قیمت بسترن مدل ، قیمت بسترن دست دوم ، قیمت بسترن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بسترن B50

1393 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

بسترن B30

1398 169 میلیون 169,000,000 بیشتر

بسترن B30

1397 163/4 میلیون 163,400,000 بیشتر

بسترن B50F

1396 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

بسترن B50

1393 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

بسترن B30

1398 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

بسترن B30

1397 155/1 میلیون 155,100,000 بیشتر

بسترن B50F

1394 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

بسترن B30

1396 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 162 میلیون 162,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1393 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.