جستجوی قیمت خودرو

قیمت بسترن صفر ، قیمت بسترن کارکرده ، قیمت بسترن 95 ، قیمت بسترن مدل ، قیمت بسترن دست دوم ، قیمت بسترن نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

بسترن B30

1397 123/9 میلیون 123,900,000 بیشتر

بسترن B30

1396 117/9 میلیون 117,900,000 بیشتر

بسترن B30

1397 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1396 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1394 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1395 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

بسترن B50F

1393 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

بسترن B50

1393 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

بسترن B30

1397 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

بسترن B30

1396 116 میلیون 116,000,000 بیشتر

بسترن B30

1397 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

بسترن B30

1397 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد