قیمت دنا صفر ، قیمت دنا کارکرده ، قیمت دنا 95 ، قیمت دنا مدل ، قیمت دنا دست دوم ، قیمت دنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا پلاس توربو

1398 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 141/8 میلیون 141,800,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 122/6 میلیون 122,600,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1398 152 میلیون 152,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1396 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

دنا پلاس

1398 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1398 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1398 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 87 میلیون 87,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 150/5 میلیون 150,500,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 134/1 میلیون 134,100,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1397 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 105/8 میلیون 105,800,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 73 میلیون 73,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.