Loading

دانگ فنگ H30CROSS ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Dong Feng ،

قیمت خودرو دانگ فنگ H30CROSS

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 31 هزارکیلومتر 365/5 میلیون 365,500,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 450 میلیون 450,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 91 هزارکیلومتر 257/4 میلیون 257,400,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 71 هزارکیلومتر 282/8 میلیون 282,800,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 51 هزارکیلومتر 314/3 میلیون 314,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ H30CROSS

ارتباط باکارشناس