قیمت دانگ فنگ H30CROSS صفر ، قیمت دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، قیمت دانگ فنگ H30CROSS 95 ، قیمت دانگ فنگ H30CROSS مدل ، قیمت دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، قیمت دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ H30CROSS

1398 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1395 103/6 میلیون 103,600,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1396 109/7 میلیون 109,700,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1397 115/1 میلیون 115,100,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1397 120/9 میلیون 120,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.