قیمت سیتروئن صفر ، قیمت سیتروئن کارکرده ، قیمت سیتروئن 95 ، قیمت سیتروئن مدل ، قیمت سیتروئن دست دوم ، قیمت سیتروئن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن زانتیا

1387 74/4 میلیون 74,400,000 بیشتر

سیتروئن C3

1397 355 میلیون 355,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1388 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

سیتروئن C5

2011 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1380 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1381 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1382 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1383 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1384 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 63 میلیون 63,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1386 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 78 میلیون 78,000,000 بیشتر

سیتروئن C5

2009 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

سیتروئن C5

2008 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

سیتروئن C5

2007 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

سیتروئن C5

2006 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.