جک S5 صفر ، جک S5 کارکرده ، جک S5 95 ، جک S5 مدل ، جک S5 دست دوم ، جک S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

جک،S5،دنده ای

1396 203/5 میلیون 203,500,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1396 191/3 میلیون 191,300,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1395 187/3 میلیون 187,300,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1398 274 میلیون 274,000,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1394 177 میلیون 177,000,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1397 246/5 میلیون 246,500,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1396 229/3 میلیون 229,300,000 جزئیات

جک،S5،دنده ای

1396 199/3 میلیون 199,300,000 جزئیات

جک،S5،اتوماتیک

1395 215/5 میلیون 215,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک S5