قیمت چری صفر ، قیمت چری کارکرده ، قیمت چری 95 ، قیمت چری مدل ، قیمت چری دست دوم ، قیمت چری نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری آریزو 5 توربو

1397 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1398 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

چری آریزو 6

1397 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1397 298/9 میلیون 298,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 128/3 میلیون 128,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1395 183/3 میلیون 183,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 215/6 میلیون 215,600,000 بیشتر

چری تیگو 5 لاکچری

1395 171/6 میلیون 171,600,000 بیشتر

چری ویانا

1390 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

چری A15

1388 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1398 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1398 365 میلیون 365,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1398 206 میلیون 206,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1398 168 میلیون 168,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1397 325/8 میلیون 325,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 135/3 میلیون 135,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت لاکچری

1396 196 میلیون 196,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 228 میلیون 228,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 اکسلنت

1395 179/3 میلیون 179,300,000 بیشتر

چری ویانا

1388 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

چری A15

1389 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 لاکچری

1396 260/7 میلیون 260,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 122/6 میلیون 122,600,000 بیشتر

چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت

1395 184/5 میلیون 184,500,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 241 میلیون 241,000,000 بیشتر

چری ویانا

1389 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

چری تیگو 7 اکسلنت

1396 281/4 میلیون 281,400,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 170/3 میلیون 170,300,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1396 203/8 میلیون 203,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 151/8 میلیون 151,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1395 190/5 میلیون 190,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 179/9 میلیون 179,900,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1395 199/9 میلیون 199,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 192/6 میلیون 192,600,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1396 215/2 میلیون 215,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 228 میلیون 228,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 152/2 میلیون 152,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 136 میلیون 136,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 142/1 میلیون 142,100,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 142/9 میلیون 142,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.