Loading

پراید 131 ، پراید 131 صفر و کارکرده ، پراید 131 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 95 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 1 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 110 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 1 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 240 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 118 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 40 هزارکیلومتر 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 121 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 61 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 181 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 161 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 161 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 161 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 141 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 141 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 181 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 161 هزارکیلومتر 41/3 میلیون 41,300,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 141 هزارکیلومتر 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 141 هزارکیلومتر 44/1 میلیون 44,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 121 هزارکیلومتر 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 121 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 101 هزارکیلومتر 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/3 میلیون 48,300,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 81 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 41 هزارکیلومتر 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131

ارتباط باکارشناس