قیمت پراید 131

، صفر و کارکرده ،Pride ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پراید 131 ،قیمت محصولات سایپا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1398

پراید،131،SE

98 36 هزارکیلومتر 95/6 میلیون 95,600,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1393

پراید،131،SX

93 136 هزارکیلومتر 71/4 میلیون 71,400,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 16 هزارکیلومتر 101/7 میلیون 101,700,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1396

پراید،131،SE

96 76 هزارکیلومتر 85/8 میلیون 85,800,000 جزئیات
پراید 131 SL مدل 1390

پراید،131،SL

90 196 هزارکیلومتر 61/6 میلیون 61,600,000 جزئیات
پراید 131 SL مدل 1391

پراید،131،SL

91 176 هزارکیلومتر 64/1 میلیون 64,100,000 جزئیات
پراید 131 EX مدل 1391

پراید،131،EX

91 176 هزارکیلومتر 66/8 میلیون 66,800,000 جزئیات
پراید 131 EX مدل 1392

پراید،131،EX

92 156 هزارکیلومتر 69/5 میلیون 69,500,000 جزئیات
پراید 131 LE مدل 1391

پراید،131،LE

91 176 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 131 LE مدل 1392

پراید،131،LE

92 156 هزارکیلومتر 64/3 میلیون 64,300,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1392

پراید،131،TL

92 156 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1390

پراید،131،SX

90 196 هزارکیلومتر 62/8 میلیون 62,800,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1391

پراید،131،SX

91 176 هزارکیلومتر 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1392

پراید،131،SX

92 156 هزارکیلومتر 68/2 میلیون 68,200,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1392

پراید،131،SE

92 156 هزارکیلومتر 71 میلیون 71,000,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1393

پراید،131،TL

93 136 هزارکیلومتر 73/8 میلیون 73,800,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1393

پراید،131،SE

93 136 هزارکیلومتر 74/3 میلیون 74,300,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1394

پراید،131،TL

94 116 هزارکیلومتر 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1394

پراید،131،SE

94 116 هزارکیلومتر 77/8 میلیون 77,800,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1395

پراید،131،SE

95 96 هزارکیلومتر 81/5 میلیون 81,500,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1397

پراید،131،SE

97 56 هزارکیلومتر 90/3 میلیون 90,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131