Loading

پراید 131 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride ،

قیمت خودرو پراید 131

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 120/5 میلیون 120,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 33 هزارکیلومتر 108/6 میلیون 108,600,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 133 هزارکیلومتر 79/8 میلیون 79,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 13 هزارکیلومتر 115/5 میلیون 115,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 73 هزارکیلومتر 97 میلیون 97,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 193 هزارکیلومتر 66/7 میلیون 66,700,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 173 هزارکیلومتر 70/2 میلیون 70,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 173 هزارکیلومتر 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 153 هزارکیلومتر 77/4 میلیون 77,400,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 173 هزارکیلومتر 66/9 میلیون 66,900,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 153 هزارکیلومتر 70/4 میلیون 70,400,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1392 153 هزارکیلومتر 78/5 میلیون 78,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 193 هزارکیلومتر 68/4 میلیون 68,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 173 هزارکیلومتر 72 میلیون 72,000,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1392 153 هزارکیلومتر 75/8 میلیون 75,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 153 هزارکیلومتر 79 میلیون 79,000,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1393 133 هزارکیلومتر 82/6 میلیون 82,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 133 هزارکیلومتر 83/1 میلیون 83,100,000 جزئیات
پراید 131 TL

پراید،131،TL

1394 113 هزارکیلومتر 87 میلیون 87,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 113 هزارکیلومتر 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 93 هزارکیلومتر 92/1 میلیون 92,100,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 53 هزارکیلومتر 102/6 میلیون 102,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 131

ارتباط باکارشناس