قیمت پراید 131 صفر ، قیمت پراید 131 کارکرده ، قیمت پراید 131 95 ، قیمت پراید 131 مدل ، قیمت پراید 131 دست دوم ، قیمت پراید 131 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SE

1397 40/5 میلیون 40,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1392 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

پراید 131 TL

1394 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.