قیمت ساینا صفر ، قیمت ساینا کارکرده ، قیمت ساینا 95 ، قیمت ساینا مدل ، قیمت ساینا دست دوم ، قیمت ساینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا اتوماتیک

1398 82 میلیون 82,000,000 بیشتر

ساینا EX

1398 59/5 میلیون 59,500,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 70/6 میلیون 70,600,000 بیشتر

ساینا SX

1395 50/3 میلیون 50,300,000 بیشتر

ساینا EX

1397 56/1 میلیون 56,100,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 76 میلیون 76,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

ساینا EX

1395 48/6 میلیون 48,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.