ساینا صفر ، ساینا کارکرده ، ساینا 95 ، ساینا مدل ، ساینا دست دوم ، ساینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا اتوماتیک

1398 82 میلیون 82,000,000 بیشتر

ساینا EX

1398 59/6 میلیون 59,600,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 73/8 میلیون 73,800,000 بیشتر

ساینا SX

1395 45/4 میلیون 45,400,000 بیشتر

ساینا EX

1397 54/8 میلیون 54,800,000 بیشتر

ساینا EX

1396 50/4 میلیون 50,400,000 بیشتر

ساینا EX

1395 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ساینا