جستجوی قیمت خودرو

قیمت ساینا صفر ، قیمت ساینا کارکرده ، قیمت ساینا 95 ، قیمت ساینا مدل ، قیمت ساینا دست دوم ، قیمت ساینا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

ساینا EX

1397 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 45/7 میلیون 45,700,000 بیشتر

ساینا EX

1396 45/7 میلیون 45,700,000 بیشتر

ساینا EX

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا EX

1396 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

ساینا EX

1397 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

ساینا EX

1396 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

ساینا EX

1396 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 60/9 میلیون 60,900,000 بیشتر

ساینا EX

1397 47/8 میلیون 47,800,000 بیشتر

ساینا اتوماتیک

1397 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

ساینا EX

1397 52/9 میلیون 52,900,000 بیشتر

ساینا EX

1396 45/7 میلیون 45,700,000 بیشتر

ساینا SX

1395 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

ساینا EX

1395 43/1 میلیون 43,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد