چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری آریزو 5 لاکچری

1395 149/5 میلیون 149,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 205/2 میلیون 205,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 185/6 میلیون 185,600,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 162/6 میلیون 162,600,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1398 237 میلیون 237,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1398 189 میلیون 189,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 157/9 میلیون 157,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 149/6 میلیون 149,600,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 196/2 میلیون 196,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 171/9 میلیون 171,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 215/6 میلیون 215,600,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 188/7 میلیون 188,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 178/7 میلیون 178,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 156/5 میلیون 156,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 171/7 میلیون 171,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.