چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری آریزو 5 دنده ای

1397 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 156/8 میلیون 156,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1398 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1398 178 میلیون 178,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 150/9 میلیون 150,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 144/2 میلیون 144,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 190/3 میلیون 190,300,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 161/9 میلیون 161,900,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 209/2 میلیون 209,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 182/3 میلیون 182,300,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 172/3 میلیون 172,300,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 147/4 میلیون 147,400,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 165/9 میلیون 165,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.