چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 161/2 میلیون 161,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1396 170/8 میلیون 170,800,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1398 247 میلیون 247,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1398 199 میلیون 199,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1395 163/7 میلیون 163,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1395 157/2 میلیون 157,200,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1396 204/5 میلیون 204,500,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1397 181 میلیون 181,000,000 بیشتر

چری آریزو 5 توربو

1397 224/7 میلیون 224,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1397 197/7 میلیون 197,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 لاکچری

1397 187/7 میلیون 187,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 دنده ای

1396 164/7 میلیون 164,700,000 بیشتر

چری آریزو 5 اکسلنت

1396 179/9 میلیون 179,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.