چری آریزو 5 صفر ، چری آریزو 5 کارکرده ، چری آریزو 5 95 ، چری آریزو 5 مدل ، چری آریزو 5 دست دوم ، چری آریزو 5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 70 هزارکیلومتر 160 میلیون 160,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1396 11 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/5 میلیون 164,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1398 267 میلیون 267,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1398 205 میلیون 205,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1395 78/2 هزارکیلومتر 169/9 میلیون 169,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1395 78/2 هزارکیلومتر 152/9 میلیون 152,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1396 58/2 هزارکیلومتر 214/7 میلیون 214,700,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 179/2 میلیون 179,200,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو

چری،آریزو 5،توربو

1397 38/2 هزارکیلومتر 233/4 میلیون 233,400,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1397 38/2 هزارکیلومتر 215 میلیون 215,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری

چری،آریزو 5،لاکچری

1397 38/2 هزارکیلومتر 193/5 میلیون 193,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای

چری،آریزو 5،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/8 میلیون 164,800,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت

چری،آریزو 5،اکسلنت

1396 58/2 هزارکیلومتر 182/7 میلیون 182,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری آریزو 5