پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،151،TL

1394 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات

پراید،151،LE

1393 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات

پراید،151،SE

1398 53/2 میلیون 53,200,000 جزئیات

پراید،151،SL

1394 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات

پراید،151،SE

1394 39/9 میلیون 39,900,000 جزئیات

پراید،151،LE

1394 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات

پراید،151،SE

1395 41/6 میلیون 41,600,000 جزئیات

پراید،151،SE

1397 46/6 میلیون 46,600,000 جزئیات

پراید،151،SE

1396 43/8 میلیون 43,800,000 جزئیات

پراید،151،TL

1393 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

پراید،151،SL

1393 36/6 میلیون 36,600,000 جزئیات

پراید،151،SE

1393 38/3 میلیون 38,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151