پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،151،TL

1394 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،151،LE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،151،SE

1398 42/6 میلیون 42,600,000 جزئیات

پراید،151،SL

1394 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،151،SE

1394 34/3 میلیون 34,300,000 جزئیات

پراید،151،LE

1394 33 میلیون 33,000,000 جزئیات

پراید،151،SE

1395 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات

پراید،151،SE

1397 40 میلیون 40,000,000 جزئیات

پراید،151،SE

1396 37/6 میلیون 37,600,000 جزئیات

پراید،151،TL

1393 32/1 میلیون 32,100,000 جزئیات

پراید،151،SL

1393 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات

پراید،151،SE

1393 32/9 میلیون 32,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151