Loading

پراید 151 ، پراید 151 صفر و کارکرده ، پراید 151 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید 151

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 21 هزارکیلومتر 60/1 میلیون 60,100,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 101 هزارکیلومتر 47/6 میلیون 47,600,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 121 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 64 میلیون 64,000,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 101 هزارکیلومتر 46/6 میلیون 46,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1394 101 هزارکیلومتر 47/1 میلیون 47,100,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1395 81 هزارکیلومتر 50/4 میلیون 50,400,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1397 41 هزارکیلومتر 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1396 61 هزارکیلومتر 53/1 میلیون 53,100,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1393 121 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1393 121 هزارکیلومتر 44/8 میلیون 44,800,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1393 121 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید 151

ارتباط باکارشناس