پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 151 TL

1394 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید 151 LE

1393 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

پراید 151 SE

1398 43/7 میلیون 43,700,000 بیشتر

پراید 151 SL

1394 32/4 میلیون 32,400,000 بیشتر

پراید 151 SE

1394 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 151 LE

1394 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 151 SE

1395 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

پراید 151 SE

1397 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

پراید 151 SE

1396 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

پراید 151 TL

1393 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید 151 SL

1393 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

پراید 151 SE

1393 30/7 میلیون 30,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.