پراید 151 صفر ، پراید 151 کارکرده ، پراید 151 95 ، پراید 151 مدل ، پراید 151 دست دوم ، پراید 151 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 151 TL

1394 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

پراید 151 LE

1393 31/8 میلیون 31,800,000 بیشتر

پراید 151 SE

1398 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

پراید 151 SL

1394 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 151 SE

1394 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

پراید 151 LE

1394 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

پراید 151 SE

1395 36/9 میلیون 36,900,000 بیشتر

پراید 151 SE

1397 42/3 میلیون 42,300,000 بیشتر

پراید 151 SE

1396 39/3 میلیون 39,300,000 بیشتر

پراید 151 TL

1393 32/3 میلیون 32,300,000 بیشتر

پراید 151 SL

1393 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

پراید 151 SE

1393 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.