Loading

دنا پلاس ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،dena ،

قیمت خودرو دنا پلاس

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
دنا پلاس  تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1397 41 هزارکیلومتر 152/9 میلیون 152,900,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1398 21 هزارکیلومتر 162/7 میلیون 162,700,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 1

دنا،پلاس ،تیپ 1

1398 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1398 21 هزارکیلومتر 181/3 میلیون 181,300,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1396 61 هزارکیلومتر 160/2 میلیون 160,200,000 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1398 0 میلیون 0 جزئیات
دنا پلاس  تیپ 2

دنا،پلاس ،تیپ 2

1397 41 هزارکیلومتر 170/4 میلیون 170,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس

ارتباط باکارشناس