دنا پلاس صفر ، دنا پلاس کارکرده ، دنا پلاس 95 ، دنا پلاس مدل ، دنا پلاس دست دوم ، دنا پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،پلاس

1396 123/5 میلیون 123,500,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 125/6 میلیون 125,600,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 129/6 میلیون 129,600,000 جزئیات

دنا،پلاس

1396 128/7 میلیون 128,700,000 جزئیات

دنا،پلاس

1398 153 میلیون 153,000,000 جزئیات

دنا،پلاس

1397 137/7 میلیون 137,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس