دنا پلاس صفر ، دنا پلاس کارکرده ، دنا پلاس 95 ، دنا پلاس مدل ، دنا پلاس دست دوم ، دنا پلاس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا پلاس

1396 124/4 میلیون 124,400,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 134/5 میلیون 134,500,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 127/6 میلیون 127,600,000 بیشتر

دنا پلاس

1396 128/3 میلیون 128,300,000 بیشتر

دنا پلاس

1398 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

دنا پلاس

1397 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.