قیمت سمند سورن ELX صفر ، قیمت سمند سورن ELX کارکرده ، قیمت سمند سورن ELX 95 ، قیمت سمند سورن ELX مدل ، قیمت سمند سورن ELX دست دوم ، قیمت سمند سورن ELX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند سورن ELX

1392 68/5 میلیون 68,500,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1391 62/5 میلیون 62,500,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1398 98 میلیون 98,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1393 72/8 میلیون 72,800,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1394 76/6 میلیون 76,600,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1395 81/4 میلیون 81,400,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1397 91/1 میلیون 91,100,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1397 95/4 میلیون 95,400,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1396 87/1 میلیون 87,100,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1390 63/1 میلیون 63,100,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1391 66/1 میلیون 66,100,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1392 68/8 میلیون 68,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.