قیمت سمند سورن ELX صفر ، قیمت سمند سورن ELX کارکرده ، قیمت سمند سورن ELX 95 ، قیمت سمند سورن ELX مدل ، قیمت سمند سورن ELX دست دوم ، قیمت سمند سورن ELX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند سورن ELX

1392 70/4 میلیون 70,400,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1390 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1398 104 میلیون 104,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1393 86/2 میلیون 86,200,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1395 86/2 میلیون 86,200,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1397 96/5 میلیون 96,500,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1396 92/3 میلیون 92,300,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1390 74/7 میلیون 74,700,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1391 78/3 میلیون 78,300,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1392 81/5 میلیون 81,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.