پژو 2008 صفر ، پژو 2008 کارکرده ، پژو 2008 95 ، پژو 2008 مدل ، پژو 2008 دست دوم ، پژو 2008 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پژو،2008

1397 263/8 میلیون 263,800,000 بیشتر

پژو،2008

1396 240/1 میلیون 240,100,000 بیشتر

پژو،2008

1397 299 میلیون 299,000,000 بیشتر

پژو،2008

1397 272 میلیون 272,000,000 بیشتر

پژو،2008

1396 247/6 میلیون 247,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پژو 2008