جستجوی قیمت خودرو

قیمت کاپرا صفر ، قیمت کاپرا کارکرده ، قیمت کاپرا 95 ، قیمت کاپرا مدل ، قیمت کاپرا دست دوم ، قیمت کاپرا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کاپرا تک کابین

1391 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1397 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1397 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1396 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1389 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1389 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1390 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1390 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1391 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1391 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1392 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1393 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1394 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1395 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد