قیمت کاپرا صفر ، قیمت کاپرا کارکرده ، قیمت کاپرا 95 ، قیمت کاپرا مدل ، قیمت کاپرا دست دوم ، قیمت کاپرا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1390 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1391 120/4 میلیون 120,400,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1389 105/8 میلیون 105,800,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 124/5 میلیون 124,500,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1398 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1392 127/6 میلیون 127,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1390 114/4 میلیون 114,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 133/3 میلیون 133,300,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1393 137/8 میلیون 137,800,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1391 120/5 میلیون 120,500,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 142/1 میلیون 142,100,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 113/2 میلیون 113,200,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1397 218/4 میلیون 218,400,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1396 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1389 108/8 میلیون 108,800,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1390 115/6 میلیون 115,600,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1394 148/4 میلیون 148,400,000 بیشتر

کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل

1395 162/5 میلیون 162,500,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1391 109/1 میلیون 109,100,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1389 95/7 میلیون 95,700,000 بیشتر

کاپرا دوکابین

1390 103/6 میلیون 103,600,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1393 136/4 میلیون 136,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1394 128/4 میلیون 128,400,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1391 102/3 میلیون 102,300,000 بیشتر

کاپرا تک کابین

1392 112/6 میلیون 112,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.