چری تیگو 5 جدید صفر ، چری تیگو 5 جدید کارکرده ، چری تیگو 5 جدید 95 ، چری تیگو 5 جدید مدل ، چری تیگو 5 جدید دست دوم ، چری تیگو 5 جدید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چری تیگو 5 جدید

1396 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 248 میلیون 248,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1396 232/8 میلیون 232,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1398 303 میلیون 303,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1397 263/9 میلیون 263,900,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1398 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید لاکچری

1396 240/1 میلیون 240,100,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1395 230/8 میلیون 230,800,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1396 250/9 میلیون 250,900,000 بیشتر

چری تیگو 5 جدید اکسلنت

1397 275/7 میلیون 275,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.