چری تیگو 5 جدید صفر ، چری تیگو 5 جدید کارکرده ، چری تیگو 5 جدید 95 ، چری تیگو 5 جدید مدل ، چری تیگو 5 جدید دست دوم ، چری تیگو 5 جدید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 334 میلیون 334,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 253/8 میلیون 253,800,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 325 میلیون 325,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 233/5 میلیون 233,500,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 223/2 میلیون 223,200,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 260/9 میلیون 260,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو چری تیگو 5 جدید