چری تیگو 5 جدید صفر ، چری تیگو 5 جدید کارکرده ، چری تیگو 5 جدید 95 ، چری تیگو 5 جدید مدل ، چری تیگو 5 جدید دست دوم ، چری تیگو 5 جدید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1398 270 میلیون 270,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1397 239/2 میلیون 239,200,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1398 260 میلیون 260,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

1396 217/6 میلیون 217,600,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1395 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1396 226 میلیون 226,000,000 جزئیات

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

1397 248/4 میلیون 248,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.