قیمت برلیانس C3 کراس صفر ، قیمت برلیانس C3 کراس کارکرده ، قیمت برلیانس C3 کراس 95 ، قیمت برلیانس C3 کراس مدل ، قیمت برلیانس C3 کراس دست دوم ، قیمت برلیانس C3 کراس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

برلیانس C3 کراس 1500

1396 160/1 میلیون 160,100,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1397 181/9 میلیون 181,900,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1600

1398 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

برلیانس C3 کراس 1500

1397 176/2 میلیون 176,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.