قیمت کیا صفر ، قیمت کیا کارکرده ، قیمت کیا 95 ، قیمت کیا مدل ، قیمت کیا دست دوم ، قیمت کیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا سراتو 2000

2010 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2011 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2009 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 358 میلیون 358,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

کیا اپیروس سوپر رویال

2009 305 میلیون 305,000,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2015 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2010 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2010 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

کیا کارنز

2016 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2008 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2011 358/4 میلیون 358,400,000 بیشتر

کیا سول

2013 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 291/780851 میلیون 291,780,851 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2011 218/8 میلیون 218,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 219/4 میلیون 219,400,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 191/2 میلیون 191,200,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2013 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2017 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1385 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

کیا پیکانتو

2013 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2012 435/1 میلیون 435,100,000 بیشتر

کیا اپیروس سوپر رویال

2009 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2017 646 میلیون 646,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 481/1 میلیون 481,100,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 61/2 میلیون 61,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 216/2 میلیون 216,200,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1398 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1398 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2016 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2011 439/6 میلیون 439,600,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2011 430 میلیون 430,000,000 بیشتر

کیا کارنز

2008 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2009 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 419/8 میلیون 419,800,000 بیشتر

کیا سول

2012 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 306/592553 میلیون 306,592,553 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2012 232/5 میلیون 232,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 268 میلیون 268,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2011 231/2 میلیون 231,200,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 201/3 میلیون 201,300,000 بیشتر

کیا سراتو 1600

2014 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

کیا ریو 5 هاچ بک

2016 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1386 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

کیا پیکانتو

2012 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2013 429/4 میلیون 429,400,000 بیشتر

کیا اپیروس رویال

2009 285 میلیون 285,000,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2016 555/2 میلیون 555,200,000 بیشتر

کیا اپتیما

2016 486 میلیون 486,000,000 بیشتر

کیا ریو صندوق دار

2016 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V8

2011 490 میلیون 490,000,000 بیشتر

کیا موهاوی V6

2011 445 میلیون 445,000,000 بیشتر

کیا کارنز

2008 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

کیا کارنیوال

2010 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا کادنزا

2012 440/3 میلیون 440,300,000 بیشتر

کیا سورنتو

2010 380/747872 میلیون 380,747,872 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2012 230/4 میلیون 230,400,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 239/3 میلیون 239,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.