جستجوی قیمت خودرو

قیمت کیا صفر ، قیمت کیا کارکرده ، قیمت کیا 95 ، قیمت کیا مدل ، قیمت کیا دست دوم ، قیمت کیا نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

کیا ریو مونتاژ

1390 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2013 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2017 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2014 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1396 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1387 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2008 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

کیا پیکانتو

2016 157 میلیون 157,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1386 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1391 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1388 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1389 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2012 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2017 630 میلیون 630,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2013 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2016 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 198 میلیون 198,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

کیا اسپورتیج

2012 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1387 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1386 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1389 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1391 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1391 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

کیا ریو مونتاژ

1390 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2010 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 183 میلیون 183,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 204/6 میلیون 204,600,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ معمولی

1397 186 میلیون 186,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ معمولی

1397 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

کیا سراتو 1600 مونتاژ آپشنال

1397 171/8 میلیون 171,800,000 بیشتر

کیا سراتو 2000

2018 365 میلیون 365,000,000 بیشتر

کیا سراتو 2000 مونتاژ آپشنال

1397 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2018 780 میلیون 780,000,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2018 0 میلیون 0 بیشتر

کیا سراتو کوپه 2000

2017 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2017 480 میلیون 480,000,000 بیشتر

کیا اپتیما JF

2017 460 میلیون 460,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2015 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2014 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2013 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

کیا اپتیما

2012 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 220/9 میلیون 220,900,000 بیشتر

کیا سورنتو

2009 223/2 میلیون 223,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد