قیمت برلیانس H230 صفر ، قیمت برلیانس H230 کارکرده ، قیمت برلیانس H230 95 ، قیمت برلیانس H230 مدل ، قیمت برلیانس H230 دست دوم ، قیمت برلیانس H230 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

برلیانس H230 دنده ای

1398 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1394 85/3 میلیون 85,300,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1394 68/9 میلیون 68,900,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1395 74/1 میلیون 74,100,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1396 96/1 میلیون 96,100,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1395 89/3 میلیون 89,300,000 بیشتر

برلیانس H230 اتوماتیک

1397 101/4 میلیون 101,400,000 بیشتر

برلیانس H230 دنده ای

1397 82/2 میلیون 82,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.