قیمت چانگان CS35 مونتاژ صفر ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ 95 ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ مدل ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ دست دوم ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 159 میلیون 159,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ دنده ای

1396 136/8 میلیون 136,800,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1398 179 میلیون 179,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1396 151/2 میلیون 151,200,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1394 132/8 میلیون 132,800,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1395 139/7 میلیون 139,700,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 159/7 میلیون 159,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.