جستجوی قیمت خودرو

قیمت چانگان CS35 مونتاژ صفر ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ کارکرده ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ 95 ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ مدل ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ دست دوم ، قیمت چانگان CS35 مونتاژ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1397 126/5 میلیون 126,500,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ دنده ای

1396 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1396 114 میلیون 114,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1394 104 میلیون 104,000,000 بیشتر

چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک

1395 109 میلیون 109,000,000 بیشتر