قیمت چانگان CS35 مونتاژ

، صفر و کارکرده ،Changan سی اس 35 ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،چانگان CS35 مونتاژ ،قیمت محصولات سایپا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1394

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 291/5 میلیون 291,500,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1395

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 313/4 میلیون 313,400,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1396

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 340/7 میلیون 340,700,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1397

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 376/4 میلیون 376,400,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1398

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

98 36 هزارکیلومتر 418/3 میلیون 418,300,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ اتوماتیک مدل 1398

چانگان،CS35 مونتاژ،اتوماتیک

98 458 میلیون 458,000,000 جزئیات
چانگان CS35 مونتاژ دنده ای مدل 1396

چانگان،CS35 مونتاژ،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 289/5 میلیون 289,500,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو چانگان CS35 مونتاژ