وانت کارا تک کابین صفر ، وانت کارا تک کابین کارکرده ، وانت کارا تک کابین 95 ، وانت کارا تک کابین مدل ، وانت کارا تک کابین دست دوم ، وانت کارا تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

وانت کارا تک کابین 2000

1397 76/9 میلیون 76,900,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 2000

1398 85 میلیون 85,000,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 1700

1394 52/5 میلیون 52,500,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 2000

1396 70/3 میلیون 70,300,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 1700

1396 62/3 میلیون 62,300,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 1700

1393 48/8 میلیون 48,800,000 بیشتر

وانت کارا تک کابین 1700

1395 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.