Loading

هایما S5 ، هایما S5 صفر و کارکرده ، هایما S5 مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو هایما S5

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
هایما S5

هایما،S5

1397 28 هزارکیلومتر 295 میلیون 295,000,000 جزئیات
هایما S5

هایما،S5

1398 21 هزارکیلومتر 314/9 میلیون 314,900,000 جزئیات
هایما S5

هایما،S5

1397 41 هزارکیلومتر 292/8 میلیون 292,800,000 جزئیات
هایما S5

هایما،S5

1398 335 میلیون 335,000,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس