قیمت نیسان صفر ، قیمت نیسان کارکرده ، قیمت نیسان 95 ، قیمت نیسان مدل ، قیمت نیسان دست دوم ، قیمت نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان وانت زامیاد

1391 50/2 میلیون 50,200,000 بیشتر

نیسان سرانزا

1383 92/1 میلیون 92,100,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2016 640/5 میلیون 640,500,000 بیشتر

نیسان وانت زامیاد

1383 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

نیسان مورانو

2009 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1386 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

نیسان قشقایی مونتاژ

1390 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

نیسان قشقایی

2011 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1384 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

نیسان جوک پلاتینیوم

2016 402/5 میلیون 402,500,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1391 330 میلیون 330,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2011 335 میلیون 335,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1392 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1382 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1382 59/8 میلیون 59,800,000 بیشتر

نیسان سرانزا

1384 98/8 میلیون 98,800,000 بیشتر

نیسان ایکس تریل

2017 750 میلیون 750,000,000 بیشتر

نیسان وانت زامیاد

1384 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

نیسان مورانو

2008 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1386 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

نیسان قشقایی مونتاژ

1391 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

نیسان قشقایی

2012 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1385 162 میلیون 162,000,000 بیشتر

نیسان جوک اسپرت

2016 494/6 میلیون 494,600,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1392 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2012 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1380 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1370 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1370 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

نیسان وانت زامیاد

1398 79 میلیون 79,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2009 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2010 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1392 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1391 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

1390 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

1390 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1381 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1382 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1383 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1384 108 میلیون 108,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1385 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1386 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1387 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1388 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1389 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1390 162 میلیون 162,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1391 177 میلیون 177,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1371 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1372 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1373 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1374 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1375 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1376 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1377 51 میلیون 51,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1378 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1379 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1380 56 میلیون 56,000,000 بیشتر

نیسان پاترول دو درب

1381 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1371 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1372 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.