قیمت نیسان خودرو صفر وکارکرده

,Nissan ,مدل سال خودرو, دست دوم به روز و اقساطی,نیسان درخرید و فروش

قیمت نیسان خودرو صفر روز و کارکرده

قیمت نیسان ، قیمت خودرو نیسان کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو و مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان پاترول 4 درب مدل 1370

نیسان،پاترول 4 درب مدل 70

609 هزارکیلومتر 133/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 70
نیسان پاترول 4 درب مدل 1371

نیسان،پاترول 4 درب مدل 71

589 هزارکیلومتر 140/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 71
نیسان پاترول 4 درب مدل 1372

نیسان،پاترول 4 درب مدل 72

569 هزارکیلومتر 148 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 72
نیسان پاترول 4 درب مدل 1373

نیسان،پاترول 4 درب مدل 73

549 هزارکیلومتر 155/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 73
نیسان پاترول 4 درب مدل 1374

نیسان،پاترول 4 درب مدل 74

529 هزارکیلومتر 164 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 74
نیسان پاترول 4 درب مدل 1375

نیسان،پاترول 4 درب مدل 75

509 هزارکیلومتر 172/6 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 75
نیسان پاترول 4 درب مدل 1376

نیسان،پاترول 4 درب مدل 76

489 هزارکیلومتر 181/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 76
نیسان پاترول 4 درب مدل 1377

نیسان،پاترول 4 درب مدل 77

469 هزارکیلومتر 191/3 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 77
نیسان پاترول 4 درب مدل 1378

نیسان،پاترول 4 درب مدل 78

449 هزارکیلومتر 201/3 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 78
نیسان پاترول 4 درب مدل 1379

نیسان،پاترول 4 درب مدل 79

429 هزارکیلومتر 211/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 79
نیسان پاترول 4 درب مدل 1380

نیسان،پاترول 4 درب مدل 80

409 هزارکیلومتر 223/1 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 80
نیسان پاترول 4 درب مدل 1381

نیسان،پاترول 4 درب مدل 81

389 هزارکیلومتر 234/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 81
نیسان پاترول 4 درب مدل 1382

نیسان،پاترول 4 درب مدل 82

369 هزارکیلومتر 249/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول 4 درب مدل 82
نیسان پاترول دو درب مدل 1370

نیسان،پاترول دو درب مدل 70

609 هزارکیلومتر 127/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 70
نیسان پاترول دو درب مدل 1371

نیسان،پاترول دو درب مدل 71

589 هزارکیلومتر 133/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 71
نیسان پاترول دو درب مدل 1372

نیسان،پاترول دو درب مدل 72

569 هزارکیلومتر 140/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 72
نیسان پاترول دو درب مدل 1373

نیسان،پاترول دو درب مدل 73

549 هزارکیلومتر 148/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 73
نیسان پاترول دو درب مدل 1374

نیسان،پاترول دو درب مدل 74

529 هزارکیلومتر 156/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 74
نیسان پاترول دو درب مدل 1375

نیسان،پاترول دو درب مدل 75

509 هزارکیلومتر 164/4 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 75
نیسان پاترول دو درب مدل 1376

نیسان،پاترول دو درب مدل 76

489 هزارکیلومتر 173/1 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 76
نیسان پاترول دو درب مدل 1377

نیسان،پاترول دو درب مدل 77

469 هزارکیلومتر 182/2 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 77
نیسان پاترول دو درب مدل 1378

نیسان،پاترول دو درب مدل 78

449 هزارکیلومتر 191/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 78
نیسان پاترول دو درب مدل 1379

نیسان،پاترول دو درب مدل 79

429 هزارکیلومتر 201/8 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 79
نیسان پاترول دو درب مدل 1380

نیسان،پاترول دو درب مدل 80

409 هزارکیلومتر 212/5 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 80
نیسان پاترول دو درب مدل 1381

نیسان،پاترول دو درب مدل 81

389 هزارکیلومتر 223/7 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 81
نیسان پاترول دو درب مدل 1382

نیسان،پاترول دو درب مدل 82

369 هزارکیلومتر 237/9 میلیون قیمت نیسان،پاترول دو درب مدل 82
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1380

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 80

409 هزارکیلومتر 303/6 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 80
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1381

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 81

389 هزارکیلومتر 319/5 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 81
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1382

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 82

369 هزارکیلومتر 339/9 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 82
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1383

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 83

349 هزارکیلومتر 361/6 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 83
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1384

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 84

329 هزارکیلومتر 384/7 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 84
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1385

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 85

309 هزارکیلومتر 409/3 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 85
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1386

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 86

289 هزارکیلومتر 435/4 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 86
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1387

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 87

269 هزارکیلومتر 463/2 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 87
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1388

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 88

249 هزارکیلومتر 492/8 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 88
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1389

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 89

229 هزارکیلومتر 524/2 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 89
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1390

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 90

209 هزارکیلومتر 557/7 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 90
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1391

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 91

189 هزارکیلومتر 593/3 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 91
نیسان پیکاپ دوکابین مدل 1392

نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 92

169 هزارکیلومتر 638 میلیون قیمت نیسان،پیکاپ دوکابین مدل 92
نیسان تی ینا مدل 2009

نیسان،تی ینا مدل 2009

190 هزارکیلومتر 735/6 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مدل 2009
نیسان تی ینا مدل 2010

نیسان،تی ینا مدل 2010

175 هزارکیلومتر 782/6 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مدل 2010
نیسان تی ینا مدل 2011

نیسان،تی ینا مدل 2011

160 هزارکیلومتر 832/5 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مدل 2011
نیسان تی ینا مدل 2012

نیسان،تی ینا مدل 2012

145 هزارکیلومتر 895/2 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مدل 2012
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 90

209 هزارکیلومتر 787/5 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 90
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 91

189 هزارکیلومتر 882 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 91
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 92

169 هزارکیلومتر 979 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول) مدل 92
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1390

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 90

209 هزارکیلومتر 708/7 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 90
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1391

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 91

189 هزارکیلومتر 793/8 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 91
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول) مدل 1392

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 92

169 هزارکیلومتر 881/1 میلیون قیمت نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول) مدل 92
نیسان جوک اسپرت مدل 2016

نیسان،جوک،اسپرت مدل 2016

85 هزارکیلومتر 993/6 میلیون قیمت نیسان،جوک،اسپرت مدل 2016

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو نیسان صفر یا کارکرده مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت امروز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری موجود است . از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود 5 خرداد 401 .

مطالب مرتبط با خودرو نیسان