وانت کارا دوکابین صفر ، وانت کارا دوکابین کارکرده ، وانت کارا دوکابین 95 ، وانت کارا دوکابین مدل ، وانت کارا دوکابین دست دوم ، وانت کارا دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

وانت کارا دوکابین 2000

1396 77/4 میلیون 77,400,000 بیشتر

وانت کارا دوکابین 1700

1396 69/4 میلیون 69,400,000 بیشتر

وانت کارا دوکابین 2000

1398 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

وانت کارا دوکابین 2000

1397 85/5 میلیون 85,500,000 بیشتر

وانت کارا دوکابین 1700

1394 58/4 میلیون 58,400,000 بیشتر

وانت کارا دوکابین 1700

1395 63/5 میلیون 63,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.