دنا پلاس توربو صفر ، دنا پلاس توربو کارکرده ، دنا پلاس توربو 95 ، دنا پلاس توربو مدل ، دنا پلاس توربو دست دوم ، دنا پلاس توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا پلاس توربو

1397 153/5 میلیون 153,500,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1398 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1396 144/9 میلیون 144,900,000 بیشتر

دنا پلاس توربو

1397 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.