دنا پلاس توربو صفر ، دنا پلاس توربو کارکرده ، دنا پلاس توربو 95 ، دنا پلاس توربو مدل ، دنا پلاس توربو دست دوم ، دنا پلاس توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1397 38/2 هزارکیلومتر 158/2 میلیون 158,200,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1398 18/2 هزارکیلومتر 171 میلیون 171,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1398 182 میلیون 182,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1398 18/2 هزارکیلومتر 169 میلیون 169,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1398 191/5 میلیون 191,500,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1396 58/2 هزارکیلومتر 152/7 میلیون 152,700,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1397 38/2 هزارکیلومتر 166 میلیون 166,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس توربو