Loading

دنا پلاس توربو ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،dena ،

قیمت خودرو دنا پلاس توربو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1397 41 هزارکیلومتر 173 میلیون 173,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1398 21 هزارکیلومتر 187/1 میلیون 187,100,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 1

دنا،پلاس توربو،تیپ 1

1398 0 میلیون 0 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1398 21 هزارکیلومتر 208/8 میلیون 208,800,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1398 221 میلیون 221,000,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1396 61 هزارکیلومتر 177/7 میلیون 177,700,000 جزئیات
دنا پلاس توربو تیپ 2

دنا،پلاس توربو،تیپ 2

1397 41 هزارکیلومتر 193/1 میلیون 193,100,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو دنا پلاس توربو

ارتباط باکارشناس