سمند LX مدل 1399

قیمت این خودرو صرفا جهت اطلاع شما از قیمتها درج شده است. برای خرید خودرو به بخش آگهی خودرو سمند بروید.

شما می توانید در سایت کاراپ جهت اطلاع از قیمت خودرو خود و یا هر خودرویی که قصد خرید آن را دارید از قسمت قیمت گذاری خودرو مشخصات خودرو خود را وارد نمایید تا کارشناسان کاراپ دقیق ترین قیمت را از طریق پیامک برای شما ارسال نمایند.

خودروهای آگهی شده از این برند
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند LX

1398 توافقی تلفن ...

سمند LX

1398 125 میلیون 125,000,000 تلفن ...

سمند LX

1395 92/4 میلیون 92,400,000 تلفن ...

سمند LX

1394 71 میلیون 71,000,000 تلفن ...

سمند LX

1388 59 میلیون 59,000,000 تلفن ...

سمند LX

1390 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

سمند LX

1394 74/7 میلیون 74,700,000 تلفن ...

سمند LX

1395 80 میلیون 80,000,000 تلفن ...

سمند LX

1398 توافقی تلفن ...

سمند LX

1399 112/5 میلیون 112,500,000 تلفن ...

سمند LX

1388 46 میلیون 46,000,000 تلفن ...

سمند LX

1399 105 میلیون 105,000,000 تلفن ...
بررسی مشخصات سمند LX