قیمت چری

، صفر و کارکرده ،Cherry ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،چری محصولات مدیران خودرو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
چری A15 مدل 1388

چری،A15

88 236 هزارکیلومتر 70/3 میلیون 70,300,000 جزئیات
چری A15 مدل 1389

چری،A15

89 216 هزارکیلومتر 74/1 میلیون 74,100,000 جزئیات
چری تیگو 5 لاکچری مدل 1395

چری،تیگو 5،لاکچری

95 96 هزارکیلومتر 410 میلیون 410,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 اکسلنت مدل 1395

چری،تیگو 5،اکسلنت

95 96 هزارکیلومتر 418/4 میلیون 418,400,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت مدل 1395

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

95 96 هزارکیلومتر 426/9 میلیون 426,900,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت مدل 1396

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

96 76 هزارکیلومتر 464 میلیون 464,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت مدل 1397

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

97 56 هزارکیلومتر 515/6 میلیون 515,600,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت مدل 1398

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

98 36 هزارکیلومتر 579/3 میلیون 579,300,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید اکسلنت مدل 1399

چری،تیگو 5 جدید،اکسلنت

99 680 میلیون 680,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری مدل 1396

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

96 76 هزارکیلومتر 447/8 میلیون 447,800,000 جزئیات
چری تیگو 5 جدید لاکچری مدل 1397

چری،تیگو 5 جدید،لاکچری

97 56 هزارکیلومتر 497/6 میلیون 497,600,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت لاکچری مدل 1395

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

95 96 هزارکیلومتر 412 میلیون 412,000,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت لاکچری مدل 1396

چری،تیگو 5 اسپرت،لاکچری

96 76 هزارکیلومتر 447/8 میلیون 447,800,000 جزئیات
چری تیگو 5 اسپرت اکسلنت مدل 1395

چری،تیگو 5 اسپرت،اکسلنت

95 96 هزارکیلومتر 410 میلیون 410,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری  مدل 1395

چری،آریزو 5،لاکچری

95 96 هزارکیلومتر 308/1 میلیون 308,100,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری  مدل 1396

چری،آریزو 5،لاکچری

96 76 هزارکیلومتر 329/5 میلیون 329,500,000 جزئیات
چری آریزو 5 لاکچری  مدل 1397

چری،آریزو 5،لاکچری

97 56 هزارکیلومتر 366/1 میلیون 366,100,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت مدل 1395

چری،آریزو 5،اکسلنت

95 96 هزارکیلومتر 331/2 میلیون 331,200,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت مدل 1396

چری،آریزو 5،اکسلنت

96 76 هزارکیلومتر 354/3 میلیون 354,300,000 جزئیات
چری آریزو 5 اکسلنت مدل 1397

چری،آریزو 5،اکسلنت

97 56 هزارکیلومتر 393/6 میلیون 393,600,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای مدل 1396

چری،آریزو 5،دنده ای

96 76 هزارکیلومتر 322/1 میلیون 322,100,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای مدل 1397

چری،آریزو 5،دنده ای

97 56 هزارکیلومتر 357/9 میلیون 357,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای مدل 1398

چری،آریزو 5،دنده ای

98 36 هزارکیلومتر 397/6 میلیون 397,600,000 جزئیات
چری آریزو 5 دنده ای مدل 1399

چری،آریزو 5،دنده ای

99 440 میلیون 440,000,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو مدل 1396

چری،آریزو 5،توربو

96 76 هزارکیلومتر 372/2 میلیون 372,200,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو مدل 1397

چری،آریزو 5،توربو

97 56 هزارکیلومتر 406/7 میلیون 406,700,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو مدل 1398

چری،آریزو 5،توربو

98 36 هزارکیلومتر 451/9 میلیون 451,900,000 جزئیات
چری آریزو 5 توربو مدل 1399

چری،آریزو 5،توربو

99 515 میلیون 515,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 لاکچری مدل 1396

چری،تیگو 7،لاکچری

96 76 هزارکیلومتر 560 میلیون 560,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 اکسلنت مدل 1396

چری،تیگو 7،اکسلنت

96 76 هزارکیلومتر 589/5 میلیون 589,500,000 جزئیات
چری تیگو 7 اکسلنت مدل 1397

چری،تیگو 7،اکسلنت

97 56 هزارکیلومتر 655 میلیون 655,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 IE مدل 1398

چری،تیگو 7،IE

98 36 هزارکیلومتر 736 میلیون 736,000,000 جزئیات
چری تیگو 7 IE مدل 1399

چری،تیگو 7،IE

99 865 میلیون 865,000,000 جزئیات
چری آریزو 6 مدل 1398

چری،آریزو 6

98 760 میلیون 760,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو چری